Szűrő
 • Evangelizáció Kiskövesden

 • Egyházmegyei Közgyűlés Kisgéresben

  Az idén megújult kisgéresi református templomban kerül sor 2017. november 26-án, 14:00 órai kezdettel a Zempléni Református Egyházmegye őszi közgyűlésére. Az egyházmegye gyülekezeteinek küldöttei közös istentiszteleten vesznek részt, amit a jelenlévők számbavétele, a közgyűlés megalakulása, korábbi jegyzőkönyvek ismertetése követ majd. Sor kerül még az esperes időszerű beszámolójára és a beadott segélykérelmek, valamint további beadványok tárgyalására is. 

 • Reformáció 500 est


  A királyhelmeci Mécs László polgári társulás 2017. november 25-én szervezi a keresztyén egyházakat bemutató előadássorozatának első alkalmát Reformáció 500 címmel. Az alkalmon Buza Zsolt, rozsnyói lelkipásztor Kálvin János - a svájci reformáció vezéralakja címmel tart előadást, valamint Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor a térségben végbement reformációról és annak szükségességéről szól a jelenlévőkhöz. Az alkalomra a Mailáth utcai Regionális Múzeum épületében kerül sor 17:00 órai kezdettel, ahol a Reformáció Emlékkiállítás is megtekinthető lesz. A szervezők szeretettel várnak mindenkit.

 • Pintér Béla koncert a tiszacsernyői ökumenikus templomban

  A keresztyén könnyűzenét szívesen hallgatók körében jól ismert Pintér Béla neve, hiszen e műfajban talán a legismertebb zenei előadó a Kárpát-medencében. A keresztyén zenei fesztiválok gyakori előadója 2017. november 29-én 17:00 órai kezdéssel a tiszacsernyői ökumenikus templomban ad koncertet, amelyre a helyi gyülekezet mindenkit szeretettel vár.

 • Csodák márpedig vannak! - Evangelizáció Örösben


  Az örösi kultúrházban "Csodák márpedig vannak!" címmel evangelizációra kerül sor 2017. november 22-24. napokon. A 18:00 órakor kezdődő alkalmakon a Kárpátaljáról érkező Sipos József hirdeti az evangéliumot a következő témákban: a nyilvánvaló csodák, igazi csodák - gyógyulások, a megtérés csodája. Az örösi gyülekezet mindenkit szeretettel vár az evangelizációs alkalmakra. 

 • Bethlen Kata adventi szavalóverseny


  Bethlen Kata adventi szavalóversenyre kerül sor 2017. december 10-én a Kisgéresi Református Egyházközség szervezésében. Az idén 11. alkalommal megszervezésre kerülő egyházmegyei szavalóversenyre az istenes versekkel készülő szavalókat várják, kicsiket és nagyokat egyaránt, de a gyerekek mellett felnőttek is jelentkezhetnek. A különböző kategóriák a jelentkezők számától függően lesznek meghatározva. Az alkalmat könyvvásár színesíti és a helyi gyülekezet által készített szeretetvendégség is gazdagítja. A kisgéresi kultúrházban 14:00 órától kezdődő alkalmon kerül sor az „Itt van Isten köztünk” címet viselő, a Zempléni Református Egyházmegye templomait bemutató könyvre is. A Bethlen Kata adventi szavalóversenyre szeretettel várják a verset szavalókat és azt szívesen hallgatókat, valamint az irodalmat kedvelőket és a bemutatásra kerülő új kiadvány iránt érdeklődőket is.

 • Lelkészbeiktatás Kiskövesden

  Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

  2017. november 12-én ünnepi istentisztelet keretében iktatják be a Kiskövesdi Református Egyházközség lelkipásztori hivatalába Langschadl Istvánt. A lelkész 2011-ben végzett a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán. Tanulmányait követően a kiskövesdi gyülekezetbe helyezték segédlelkészként, ahol 2013-tól, sikeres második lelkészképesítő vizsgája után már beosztott lelkészként szolgál. Az egyházközség 2017. július 2-án választotta meg lelkipásztorának. A 10:00 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten Fazekas László püspök hirdet igét és Kendi Csaba esperes végzi a beiktatás szolgálatát. A gyülekezet mindenkit szeretettel vár a lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletre.