Lelkészbeiktatás Kiskövesden

AddThis Social Bookmark Button

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

2017. november 12-én ünnepi istentisztelet keretében iktatják be a Kiskövesdi Református Egyházközség lelkipásztori hivatalába Langschadl Istvánt. A lelkész 2011-ben végzett a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán. Tanulmányait követően a kiskövesdi gyülekezetbe helyezték segédlelkészként, ahol 2013-tól, sikeres második lelkészképesítő vizsgája után már beosztott lelkészként szolgál. Az egyházközség 2017. július 2-án választotta meg lelkipásztorának. A 10:00 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten Fazekas László püspök hirdet igét és Kendi Csaba esperes végzi a beiktatás szolgálatát. A gyülekezet mindenkit szeretettel vár a lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletre.