Egyházmegyei Közgyűlés volt Kisgéresben

AddThis Social Bookmark Button


A hideg, esős őszi napon jó volt belépni a befűtött, még illatában is a frissességet, tisztaságot árasztó felújított kisgéresi templomba, ahol 2017. november 26-án került sor a Zempléni Református Egyházmegye közgyűlésére. A délután 14:00 órakor kezdődő együttlétre az egyházközségek hivatalos küldöttei mellett vendégek és gyülekezeti tagok is érkeztek, hogy a közgyűlés előtti istentiszteleten Urunk igéjére figyeljenek. Blanár Erik helyi lelkipásztor a zsoltáros szavaival köszöntötte a gyülekezetet. Az igehirdetés szolgálatát Molnár Éva királyhelmeci lelkipásztor végezte az Ez 26,25-27 igeversek alapján, kihangsúlyozva, hogy az Isten kőszív helyett hússzívet akar adni az embernek, a legtöbbet adja Lelke által, amit csak adhat. Az igehirdető rámutatva a „kőszívű” ember tulajdonságaira és a „hússzívű” ember jellemzőire hangoztatta, hogy szív-emberekké kell válni, olyanokká, akik Isten Szentlelke által mások számára is tudnak élni és szolgálni. 

Az igehirdetést a jelenlévők számbavétele, a közgyűlés megalakulása és annak hivatalos része követte. Blanár Erik egyházmegyei főjegyző a korábbi egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvét ismertette és az egyházmegyei tanácsülésekről is a jegyzőkönyvek felolvasásával számolt be. Ezt követően Kendi Csaba esperes időközi beszámolójára került sor, amelyben az idén megvalósult egyházmegyei rendezvények mellett a gyülekezetekben végbement beruházásokról, felújításokról is számot adott. Döntés született arról, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez a kistárkányi egyházközség és a nagybári egyházközség kérvénye legyen továbbítva, amiket az egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjai ugyancsak jóváhagytak. Az egyházmegye jövő évi programjainak támogatására, a Közalap egyházépítő keretéhez benyújtandó pályázatát is egyhangúlag támogatták a közgyűlés alkotó tagjai. Sor került még a királyhelmeci és a kisgéresi gyülekezetek kérvényének tárgyalására is. Mindkét esetben földcsere ügyében folyamodtak a gyülekezetek az egyházmegyei tanácshoz, amelynek jóváhagyása után került az ügy a közgyűlés elé, ahol e kérvényeket ugyancsak megszavazták. Az Egyházmegyei Közgyűlést is lezáró közös imádságot megelőzően a helyi lelkipásztor szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket, így a terített asztal mellett folytatódhatott az egyházmegyét, a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteit érintő, azok szolgálatát előmozdító párbeszéd.
A közgyűlésen készült fotók a Képtárban megtekinthetőek.

Molnár Éva igehirdetési szolgálata a közgyűlésen: