Házastársi délután – Örös

AddThis Social Bookmark Button


Az örösi kultúrház immár hatodik alkalommal adott helyet annak a házasság hetéhez kapcsolódó rendezvénynek, amely az évek során többször átformálódott és újraszerveződött, mégis, lényegében hű maradt az eredeti elképzeléshez. Az Angliából mintegy két évtizede indult kezdeményezés a Valentin-nap félreértelmezett küldetését igyekszik helyreállítani, valamint a házasság és család fontosságára irányítani a figyelmet, mint Isten csodálatos ajándékára, amelyet őrizni, és megbecsülni kell. A Magyarországon tizenkettedik éve működő alkalom gondolatától vezérelve, a Zempléni Egyházmegye is csatlakozott annak megvalósításához, amelyre rendszerint február második vagy harmadik vasárnapján kerül sor. 

2019-ben február 24-én, vasárnap délután kezdődött meg a találkozó, melyre a Karcsa-parti dicsőítő zenekar énekeivel hangolódhattak rá a jelenlevők. Kendi Csaba esperes igei köszöntőjét egy, a házassággal kapcsolatos játékos vetélkedő követett Kiss Otília vezetésével, majd Kiss Miklós helyi lelkipásztor felkérte meghívott előadóját, hogy ossza meg hallgatóságával gondolatait.
Százvai László, kisvárdai lelkipásztor, előadásában a család bibliai modell-típusait boncolgatva, személyes hitvallásával is hozzájárult szavai hitelességéhez, valamint a tudatos, Isten útjait választó családi élet építésének fontosságára hívta fel a jelenlevők figyelmét. A tartalmas előadást könyvvásár és szeretetvendégség követte, amely során a jelenlevők megbeszélhették a hallottakból levont következtetéseiket.
Istennek legyen hála, hogy egyházmegyénkben még mindig van igény az ilyen és ehhez hasonló áldott találkozásokra, amelyek során a régi-új ismerősök, egyháztagok és érdeklődők Isten Igéje közelében egymás hitét is építik, hitmélyítő találkozók alkalmával. Mindezért legyen Istené a dicsőség! (Györky Szilvia)

Százvai László előadása: