Istentiszteleti módok járvány idején

AddThis Social Bookmark Button

A koronavírus-járvány nyilvánvalóan új kihívások elé állította a gyülekezeteket, a lelkipásztorokat is. Az örök, Krisztusról szóló változatlan örömhírt kell változatos formában, az eddig megszokott keretektől eltérően, azokból kilépve továbbadni. Ezeket az új, a legtöbb esetben most tanult formákat, kommunikációs csatornákat, lehetőségeikhez mérten igyekeznek a lelkipásztorok, a szolgáló testvérek felfedezni és kihasználni. Ugyanakkor az új formák keresésében, az üzenet átadási módjának kiválasztásában meghatározó az a közeg, illetve közösség is, amelyben az evangélium továbbadását a járvány idején is végezni kell. A lehetőségek közül többen az internetet, a különböző tartalmat megosztó felületeket használják ki. Az igehirdetéseket több helyen nyomtatott formában juttatják el a gyülekezet tagjaihoz hétről-hétre. Ez esetben is sok pozitív visszajelzés van, akár a Zempléni Egyházmegyén belül is, melyekben elmondják, hogy a nyomtatott üzenetet többször is elolvassák, szomszédoknak továbbadják, ami örvendetes. És vannak gyülekezetek, amelyek a település hangosbemondóján keresztül kapják meg a lelki táplálékot, mert az adott helységben ezen a csatornán tudják a legtöbbeket megszólítani. Ezek közé a települések közé tartozik Ladmóc is, ahol erről a szolgálatról, illetve a szolgálat megváltozott formájáról egy kisfilmet is készítettek, amit most megosztunk.

A feladat adott, a tanítvánnyá tételre, az evangélium átadására vonatkozó krisztusi parancs a megváltozott körülmények között is változatlanul hangzik. Így kell most is ültetni, plántálni, és öntözni kinek-kinek a lehetőségéhez mérten: „ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr” (1Kor 3,5). „Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja” (1Kor 3,7). Kérjük az Urat, hogy adja meg a gyülekezetek és egész egyház növekedését az alternatív módokon hangzó igehirdetések által is!