Ismét szüneteltetni kell a templomi istentiszteletet

AddThis Social Bookmark Button

A koronavírus járványának 2. hullámával kapcsolatban 2020. október 15-vel újabb rendelkezések léptek érvénybe. Minden intézkedés ellenére a szükségállapot további idejére az egyházak részére az istentiszteletek tartásával kapcsolatban komolyabb engedményt nem kaptunk – írja Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok az egyházközségek számára címzett körlevében.

Kérjük egyházunk minden gyülekezetét és szervét, hogy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Intézetének rendelkezéseit fogadja el, ezzel is segítve a járvány elleni küzdelmet.

Nagyon fájó és lelket emésztő dolog, hogy ismét szüneteltetnünk kell templomi istentiszteleteinket, a bibliaórákat és egyéb egyházi, közösségi összejöveteleink tartását. Az istentiszteletek mindössze 6 személy részére engedélyezettek, beleértve a szolgálatot végző személyeket, természetesen az ismert higiéniai előírások betartásával.

Keresztelők, esküvők és temetések tartása engedélyezett ugyan, de zárt térben 15 m2-enként 1 személy tartózkodhat. Itt is érvényesek a higiéniai előírások.

A szabadban megtartott temetések alkalmával a résztvevők száma nem korlátozott, de a szájmaszk és a 2 m-es távolságtartás kötelező.

Hasonlóan, mint tavasszal, ki kell használnunk a média és az online felületek adta lehetőségeket, amelyben már egyházunkban nagyon sokan gyakorlatot szereztek.

Egyházunk vezetősége is igyekszik mindent megtenni azért, hogy honlapunkon (www.reformata.sk) és a tömegtájékoztatási eszközök adta lehetőségeket kihasználva a lehető legtöbb emberhez eljusson Isten Igéje.

Hagyományunkhoz híven október utolsó vasárnapján az új borért adunk hálát úrvacsorai közösségünk alkalmával. Ne hagyjuk el, hanem igyekezzünk a húsvéti alkalomhoz hasonlóan a kenyér és a bor vételét házi istentisztelet alkalmával megoldani.

Kérjük gyülekezeteinket és hívő testvéreinket, hogy imádkozzunk a betegekért, az egészségügyi dolgozókért és mindenkiért, aki szolgálatával a járvány legyőzésén munkálkodik. Kérjük Istent, hogy adjon erőt, kitartást ebben a nehéz időben és hatalmával állítsa meg a járványt.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt 62,6)

Atyafiságos köszöntéssel Fazekas László - püspök, Fekete Vince - főgondnok