Zempléni Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

076 34 Zemplín 62
Tel.: +421-(0)915 602 118
Lelkipásztor: Horváth Rita
Gondnok: Tóth Ferenc

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk lakozó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Efézus 3,20–21)
Zemplén kisközség a Bodrog mentén található, az egykori Zemplén Vármegye székhelye. Ősidők óta lakott település. Hajdan római telepesek, a honfoglalás korában már megerősített hely volt. Hatalmas vára a XVII. század vége felé pusztulhatott el. 1220-ig a királyé volt, később részben az egri püspökségé. Legfontosabb középkori birtokosa a Drugeth család. Középkori várát Perényi Gábor foglalta el, majd Telekessy Imre vette vissza, 1685-ben Tökölyi Imre foglalta el újból. Feljegyzések szerint már a XVI. században laktak itt protestánsok és ebben az időben került át a katolikus templom a tulajdonukba. A templom hátsó falainak egy része is a várhoz tartozott. A templomhoz később épített tornyot a vár köveiből építették. Harangján ez a felirat áll: Bethlen Gábor adományából készült. Harangot Isten dicsőségére átöntette a Zempléni Református Egyházközség 1954-ben. (Ugyanis a háborúban megrongálódott.) A templomot többször is átépítették 1953-ban nyerte el mai formáját. 2007-ben feltárásokat végeztek templomunkon. Külső falán freskót, régi gótikus ablakokat és egy befalazott ajtót tártak fel. Belső falán egy régi feliratot találtak a kutatók.
Gyülekezetünk gyerekekkel együtt 78 tagot számlál. Az istentiszteleteken kívül biblia- és énekórát, vasárnapi iskolát, kátéoktatást, különböző rendezvényeket tartunk. Együttműködünk az önkormányzattal, segítünk a rászorultaknak, mind lelki, mind szociális téren. Erőnkhöz mérten végezzük a parókia és a templom felújítását.