Szűrő
 • Egyházmegyei Közgyűlés Tiszacsernyőben

  2017. április 30-án, 14:00 órai kezdéssel, a tiszacsernyői ökumenikus templomban kerül sor a Zempléni Református Egyházmegye Egyházmegyei Közgyűlésére. A közgyűlés istentisztelettel kezdődik, majd a jelenlévők számbavételét, a gyűlés megalakulását és megnyitását követően kerül sor Kendi Csaba esperes beszámolójára, a 2016-os év értékelésére. Ezt követően az egyházmegye és a gyülekezetek külünböző szolgálati területeit összefoglaló jelentések is elhangzanak az egyházmegyei előadók részéről, valamint az egyházmegyei ügyész megválasztására és a különböző beadványok tárgyalására is sor kerül.

 • Erőm és énekem az Úr

  A Zempléni Református Egyházmegye VI. kórustalálkozójára a hagyományokhoz híven virágvasárnap került sor a kistárkányi református templomban hét kórus részvételével.

  Tarr Ferdinánd kistárkányi lelkipásztor a 118. zsoltár igéivel köszöntötte az egyházmegye kórusait, a vendégeket és az ünneplő gyülekezetet. Az igehirdetés szolgálatát az egyházmegye esperese, Kendi Csaba végezte a Mk 11,15-19 alapján. Mondanivalóját két kérdés köré csoportosította: Miért kellett megtisztítania Jézusnak a templomot? és Mit jelent ez ma a számunkra? Az Ige után a kistárkányi gyülekezet tehetséges fiatalja, Ferencz Flóra örvendeztetett meg bennünket Somogyi János: Hozsánna!... Halál!... Diadal!... című versével. A kórusokat Pollákné Nagy Éva mutatta be és hívta ki az úrasztalához.
  Elsőként a szeptemberben a kisgéresi református alapiskola mellett alakult Dávid lantja gyermek énekcsoport mutatkozott be ifjúsági énekekkel és népdalzsoltárral. Az első négy évfolyam diákjaiból álló, mintegy 20 fős énekkart Blanárné Pituk Gabriella lelkipásztor és Furik Mária kántor vezeti a gyerekeknek nemcsak a dallamot megtanítva, hanem a ritmusérzéküket is fejlesztve.
  A tiszacsernyői énekkart Tarrné Bial Ivett lelkipásztor vezeti. Öt éve alakultak bibliaórás, énekelni szerető közösségből énekkarrá. Genfi zsoltárral, ifjúsági énekkel és hitvalló énekkel tettek bizonyságot. Éneküket Tarr Hanna kísérte zongorán. A szóló részt a gyülekezet kántora, a csodás hangszínű Drahomerecky Zsuzsanna énekelte.
  A ladmóci gyülekezet énekkara az utóbbi időben megfiatalodott. Spisák Mária keze alatt a kórus úgy szólt, hogy énekük imádsággá vált. Különleges pillanat volt, amikor az énekükbe az egész gyülekezetet bevonták.
  A Furik Mária által vezetett kisgéresi énekkar ősszel lesz 10 éves, egy éve működnek vegyes kórusként. Énekük sokszínű volt. Az általuk erre az alkalomra választott Gryllus-zsoltárokat és énekeskönyvi énekeket maguk dolgozták fel nagyon kreatív módon.
  Az Illés Angelika által vezetett ágcsernyői énekkar híven példázza, hogy egy közösség megújulásához nem feltétlenül pénz kell, hanem elhivatott emberek, de mindenképpen egy elhivatott kántor, aki nemcsak szakmailag vezeti a kórust, hanem lelkesítése által szárnyat kapnak a kórustagok. Ezt lehetett érezni az énekkar énekében.
  Különleges színfoltja volt a kórustalálkozónak, amikor Ferencz Flóra tehetségének egy másik oldalát mutatta meg. A kassai konzervatórium másodikos diákja Chopin Nocturne-jét játszotta nagyon magával ragadóan.
  A kiskövesdi énekkar 2007-ben alakult először még női kórusként, majd az első egyházmegyei kórustalálkozóra vegyes karrá bővültek. Igényes, a klasszikus kórusirodalomból válogató virágvasárnapi énekekkel és énekeskönyvünk énekének feldolgozásával dicsérték az Urat Balla Sarolta vezetésével, hitvalló erővel.
  A kistárkányi Calix kórus mellett működő gyermekkórust Nagy Katalin vezeti. A négy gyermek puhán, egyöntetűen énekelt népdalzsoltárt és ifjúsági éneket. Különösen a Kormorán együttes dalával rajzoltak örömöt sokunk szívébe. Éneküket Nagy Gusztáv kísérte zongorán.
  A Calix női kórus 14 éve működik. Ez alatt az idő alatt több, mint 100 éneket tanultak meg. A Kodály emlékév kapcsán Kodály-művel és lelki énekkel tettek bizonyságot. A kórus különlegessége, hogy énekükkel nagyon tudnak üzenetet átadni.
  A kórusok éneke után Bodnár Noémi lelkipásztor értékelte a kórusok szolgálatát, Balla Sarolta egyházzenei tanácstaggal átadták az Egyházzenei Osztály ajándékát. A kórusok vezetőit a helyi gyülekezet is szép ajándékkal ajándékozta meg. A kórustalálkozó a kultúrházban folytatódott a bőségesen terített asztalok mellett beszélgetéssel.
  Reformata, BN

 • Feltámadott! - Húsvéti körlevél

  Feltámadott! (Lukács 24,34)

  Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!
  A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szólítja a Kárpát-medencei gyülekezetek és a szórványban élő közösségek minden tagját a húsvéti örömre és hálaadásra. A vereség-tudatból győzelmi örömre ébredő tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is a mindent eldönt és meghatározó evangéliummal: Feltámadott az Úr bizonnyal! Krisztus által legyőzetett a halál, és amiképpen megnyílt sírjának szája és nem tarthatta fogságban az elveszés ereje, akképpen nyitott nekünk is Isten szabad utat kegyelméhez, bűntörlő irgalmához, életünk megújításában, újjászületésre és megszentelt üdvösségvárásra.
  Sokféle hasonlatot keresünk ennek a nagy titoknak a megértésére leginkább a télből tavaszba fölkelő természet, mely mintegy álomból ébred, és gyakran a mi hosszú ideje tartó várakozásunk teljesülése biztat, ekként lesz a feltámadás a képe annak, ahogyan reménykedve Istentől kérjük sorsunk megjobbulását, terheink könnyebbedését, küzdelmeink sikeres lezárását, és bizony olykor és sokszor lankadó hitünk megelevenedését is. Annyi árnyék riaszt, annyi nehéz sorsot állít elénk saját korunk története, annyi a baja a magyar embernek is! Mégis, éppen és mindig fordítva kell ezt látnunk. Krisztus feltámadása minden történetnek, az egész emberi történelemnek végső és igaz célja, Krisztus győzelme maga az éltet forrás, Isten élet-akarata minden dolog lényege, és ahogyan azt megosztja velünk Szentlelke erejében. Ünnepeljünk így gyülekezeteinkben, otthonainkban, családunk körében, bárhol legyünk is ezen a húsvéton, és akkor nemhogy eltakarná sok gondunk a végső reményt, hanem éppenséggel megmutatkozik számunkra a múlandóban is az örökkévaló.
  2017 húsvétján
  Testvéri szeretettel a Generális konvent elnökségének tagjai 

 • Egyházmegyei rajzpályázat

  A Zempléni Református Egyházmegye a reformáció 500. jubileumi évében rajzpályázatot hirdet az egyházmegye területén lévő gyülekezetek tagjai számára a következő témákban:
  A. Legkedvesebb bibliai történetem
  B. Zempléni Református Egyházmegye címere
  C. Szülőföldem

  A rajzokat három korosztályban értékeli majd a szakmai zsűri:
  1. 5-7 éves korú gyerekek
  2. 8-10 éves korú ifjak
  3. 11-15 éves korú ifjak
  4. 16 év feletti fiatalok és felnőttek

  • A pályamunkák készítésénél nincs rajztechnikai megkötöttség.
  • A képeket A3 méretű rajzlapon kell elkészíteni.
  • A rajzok hátoldalára kérjük feltüntetni a készítő nevét, életkorát, valamint lakhelyét, ill. gyülekezetét.
  • Az elkészült rajzokat a Lelkészi Hivatalokban kell leadni 2017. június 10-ig (meghosszabbított határidő), amit az Esperesi Hivatal felé továbbítanak. A pályázatra érkező képek a 2017. június 17-én Bodrogszentesen sorra kerülő Egyházmegyei Napon lesznek kiállítva és értékelve.

 • Fotópályázat

   

  A Zempléni Református Egyházmegye a reformáció 500. jubileumi évében fotópályázatot hirdet az egyházmegye gyülekezeteihez tartozó amatőr fotósok számára a következő témákban és korosztályi besorolásban:

  Téma:
  1. Egyházam
  2. A Lélek üzenete
  3. Szülőföldem

  Korosztály:
  A. 14 éves korig
  B. 15 – 20 év
  C. 21+

  Általános irányelvek a beküldött fényképekre vonatkozólag:
  • Egy pályázó kategóriánként legfeljebb 3 képet küldhet be.
  • A pályázók kizárólag saját maguk által készített digitális felvétellel pályázhatnak, amelyek felett teljes szerzői és felhasználási joggal rendelkeznek.
  • A fotópályázatra szánt képeket .jpg formátumban, legalább 3000 pixel széles méretben várják.
  • A képeket a foto@refzem.eu e-mail címre kell küldeni, s a fájlok megnevezésénél a következő formátumot kell használni: kategoria_korosztaly_vezetéknév_keresztnév_sorszam_képcím.jpg, pl. 1_A_Mezga_Aladar_01_Templomom-csendje.jpg.
  • A képek mellett az e-mailben is legyenek feltüntetve a fotóra vonatkozó adatok: a készítő személy neve, lakhelye, a téma és korosztály kategóriájának besorolása, a fénykép címe. Kiskorú pályázó esetében az életkor közlése is szükséges, ami a szakmai zsűri számára lehet fontos.
  • A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a képek a Zempléni Református Egyházmegye oldalán és Facebook profilján megjelenjenek, valamint esetlegesen nyomtatásban is kiadásra kerüljenek.
  • A pályázat beküldési határideje: 2017. június 10. (meghosszabbított határidő)
  • A fotók nyilvános kiértékelésére és a kategóriagyőztes képek kiállítására 2017. június 17-én Bodrogszentesen kerül majd sor az Egyházmegyei Nap programjainak keretén belül.

 • Hallottad a jó hírt?

  2017. április 20-22 Rimakokaván ismét Felvidéki Cursillót tartunk.

  A cursillo magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református cursillo egy háromnapos összejövetel, amely alkalmat kínál a református keresztyén hit igazságainak megismerésére, személyes megélésére. A cursillókat adományokból fedezzük, ezért a részvétel térítésmentes. Adományokat a helyszínen is örömmel fogadunk.
  Miért érdemes eljönnöd a cursillóba ?
  - válaszokat találhatsz életed nagy kérdéseire
  - felfedezheted az evangélium neked szóló üzenetét
  - találkozhatsz önmagaddal és egy nyílt és vidám közösség kialakulása során megerősödhetsz keresztyén mivoltodban
  Otthon maradsz?
  A jelentkezési lapot, amelyen bővebben is lehet olvasni a Cursillorol innen letöltheted.
  Jelentkezési határidő: április 10.

 • A királyhelmeci gimnazisták a siker valódi kulcsáról hallhattak

  Ki szeretne boldog, sikeres lenni? – tette fel a kérdést Zsadon Zsuzsa közgazdász, a 2017-es Csillagpont református ifjúsági találkozó főkoordinátora azon az alkalmon, amire 2017. március 31-én a királyhelmeci nyolcosztályos gimnáziumban került sor. A feltett kérdésre a felelet olyannyira egyértelmű, hogy annak megválaszolását már meg sem várta az előadó, hanem a saját maga életútján, egyéni boldogságkeresésén, látszat és valós sikereihez vezető útján keresztül világított rá a fiatalok előtt a vélt vagy valós sikerre, hamis és igaz célokra, Isten szerinti példaképekre. A személyes bizonyságtételnek nevezhető előadást követően Bodrogköz egyetlen gimnáziumának diákjai csoportokon belül dolgozták fel a siker és példakép témáját, amely foglalkozásokat a zempléni és ungi egyházmegye lelkipásztorai vezettek. A kiscsoportos témafeldolgozásokon belül is kitűnt, hogy korunk milyen hamis példaképeket állít a formálódó lelkű fiatalok elé, s a sikert sok esetben csupán a népszerűségben és az anyagiakban mérik, s eléréséhez olykor teljesen irreális elképzelések is társulnak. A csoportos foglalkozásokat követően ismét az iskola aulájában gyűlt össze a háromszáz főnél több gimnazista, ahol a magyarországi vendégelőadó már a Csillagpont szervezéséről, annak tervezett programjáról számolt be, s egyben – felekezeti hovatartozástól függetlenül – nagy szeretettel hívogatta a jelenlévőket, a felvidéki ifjúságot az idei legnagyobb református ifjúsági találkozóra, a Csillagpontra, ahol sok sikeres, a hétköznapi élet valóságos példaképeivel is lehet találkozni.

  Az alkalmon készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

   Zsadon Zsuzsával készült beszélgetés alább meghallgatható:

  {mp3}2017-03-31_Molnar-Istvan_Kiralyhelmec-Csillagpont{/mp3}

 • Bibliaismeretből vizsgáztak gyerekek és felnőttek

  A reformáció jubileumi évében gyakorta elhangzanak a reformátori elvek, melyek sorában ott szerepel a Sola Scriptura tanítása, vagyis annak ténye, hogy a Szentírás az egyedüli forrás Istenünk üdvközlő akaratának megismerésére, s egyedüli zsinórmérték, amely szerint az emberi életet rendezni, élni érdemes. Az egyházmegyei bibliaismereti vetélkedő évek óta megrendezésre kerül a Zempléni Egyházmegyében. Azonban idén, éppen a fenti ok, vagyis a Sola Scriptura reformátori tanítás miatt, még nagyobb hangsúlyt kapott a március 18-án, a királyhelmeci gyülekezeti otthonban sorra került vetélkedő. A nyitó áhitatot Böszörményi Tamás, nagykövesdi lelkipásztor tartotta, amit a tudás papír alapon történő felmérése követett. Ez évben is három korosztályban érkeztek a felkészült csapatok a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiből. Az előre kijelölt ószövetségi történetek rendkívül jól megtanulták a csoportok, ami a számadáskor is nyilvánvalóvá vált. A kiértékelést megelőzően a kisgéresi ifisek mutatták be Kálvin János életét egy jelenet által a vetélkedőre érkezők örömére. 

  A gyerekek részére megszervezett bibliaismereti vetélkedőt a felnőttek versenye követte március 19-én, akik a gyerekcsoportokhoz hasonlóan, szintén nagyon felkészülten érkeztek, hogy tudásukról számot adjanak. A felnőttek közül sokan régi ismerősökként köszöntötték egymást, megörültek egymásnak, látva, hogy mások is heteken át készültek, tanulták a kijelölt bibliai szakaszokat, s a vetélkedőn is együtt adhattak számot tudásukról. A felnőtt bibliaismereti vetélkedő nyitó áhitatát Tarr Ferdinánd, kistárkányi lelkipásztor tartotta, amit ez esetben is a tudásfelmérés követett. A felnőtt korosztály is gyermeki lelkesedéssel várta az eredményhirdetést, de a csoportok felkészültsége nyilvánvaló volt, így szégyenkeznie senkinek sem kellett. A bibliatanulmányozás folyamatát lezáró vetélkedő szeretetvendégséggel ért véget, ami további beszélgetésre, vagy éppen ismerkedésre is teret biztosított az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkező, Bibliát szerető résztvevőknek. A vetélkedőkön készült képek a Képtárban megtekinthetőek.