Idén is Kisgéresbe várják a szavalókat

AddThis Social Bookmark Button


A kisgéresi református gyülekezet szeretettel vár mindenkit a soron következő szavalóversenyre, amelyen ez éven is a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiből érkező gyerekek és ifjak Istenes versekkel állnak majd ki nem csak a zsűri, de az érdeklődő közönség elé is, ezzel is segítve az adventi időszakban az ünnepre való lelki készülődést. Az alkalmon a szavalatok mellett tea, süti és keresztyén könyvvásár is várja azokat, akik advent második vasárnapján ellátogatnak a kisgéresi kultúrházba, a  14:00 órakor kezdődő Bethlen Kata szavalóversenyre.

 

 

 

Konferencia az ugariti kultúráról

AddThis Social Bookmark Button


A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara - Komárom együttműködve a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával – Budapest, az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel – Budapest, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával – Budapest, valamint az Institut für Reformatorische Theologie intézettel – Reiskirchen és a Calvin J. Teológiai Akadémiaval - Komárom nemzetközi tudományos konferenciát szervez 2018. november 29-én, csütörtökön „Bevezetés az ugariti kultúrába” címmel.

A konferencia a református, illetve az evangélikus teológia újabb, aktuális jelenségeit, kihívásait kívánja tematizálni a témában. A rendezvény egyik célja az újabban felmerült problémák, kérdéskörök, a kutatók aktuális kutatásainak közzététele, értékelése.
A konferencia tudományos védnökei: Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.; Prof. Xeravits Géza György, PhD.; doc. PhDr. Molnár János, Eo. prof; prof. ThDr. Juraj Bándy,CSc.; doc. Bernhard Kaiser, D.Th; Dr.habil. Kőszeghy Miklós, PhD.; Dr. habil. Egeresi László Sándor, PhD.

A tudományos konferencia szervezőbizottsága: Mgr. Lévai Attila, PhD; Mgr. Kis Jolán, PhD.; ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.; ThDr. Szénási Lilla, PhD.; ThDr. Öllős Erzsébet

A konferencia programja
8.30-9.00 Regisztráció
9.00 Megnyitó – Mgr. Lévai Attila, PhD., dékán, projektvezető, ThDr. Somogyi Alfréd, PhD., dékánhelyettes, Prof. ThDr. Karasszon István, PhD., projektvezető-helyettes
9.15- 10.15 Előadások, vita – szekcióvezető: prof. ThDr. Karasszon István, PhD
Kőszeghy Miklós: Nefílím. Az ugariti transzcendencia megértéséhez
Molnár János: Összehasonlító sémi nyelvészet és ószövetségi tudomány
10.15- 10.30 Szünet
10.30-12.00 Előadások, vita - szekcióvezető: Dr.Habil. Egeresi László Sándor, PhD.
Csabai Ágnes: Az istennő tisztelete – Anat Ugarittól Egyiptomig
Gér András László: Habakkuk 3
12.00-13.00 Ebédszünet
13.00- 16.00 Előadások, vita - szekcióvezető: Dr.habil. Kőszeghy Miklós, PhD.
Egeresi László Sándor: Héber lexikográfia és ugariti tanulmányok
Karasszon István: Ugariti mítosz és izraeli epika – rokon kultúrák összehasonlítása
16.00 Zárszó, a konferencia értékelése Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.

A nemzetközi tudományos konferenciát a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi-, Tudományos-, Kutatásért felelős- és Sportminisztériuma által finanszírozott KEGA 003UJS-4/2018 projekt keretében kerül megrendezésre. A projekt neve: Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou.
Projetkvezető: Mgr. Lévai Attila, PhD.,
Projektkivitelezők: prof. ThDr. Karasszon István, PhD., doc. PhDr. Molnár János, eo. prof. , ThDr. Somogyi Alfréd, PhD., ThDr. Szénási Lilla, PhD.

A házasság fogaskerekei - előadás Borsiban

AddThis Social Bookmark Button


A Családok Éve egyházmegyei programsorozat újabb állomására, előadására 2018. november 25-én Borsiban kerül sor. A helyi kultúrházban 15:00 órakor kezdődő alkalmon Dr. Süll Tamás lelkipásztor A házasság fogaskerekei címmel tart előadást. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Nagygéresben tartották az egyházmegye őszi közgyűlését

AddThis Social Bookmark Button


A Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek közül csak a nagygéresi egyházközség templomában van a maga nemében egyedülálló műemlék szószék, amit azok is megcsodálhattak, akik 2018. október 14-én részt vettek az őszi Egyházmegyei Közgyűlésen, s e célból léptek be a belülről már felújított, kívülről éppen felújítás alatt lévő templomba. A helyi gyülekezeti tagokat és a közgyűlés alkotó tagjait Kiss Miklós lelkipásztor köszöntötte. Ezt követően az egyházmegyébe a közelmúltba érkezett Hozákné Magyar Ildikó, szőlőskei lelkipásztor a Jn 21,15-17 alapján hirdette az Úr üzenetét, az Isten szeretetét, bűnöket megbocsátó kegyelmét. 

Az igehirdetést a jelenlévők számbavétele, a közgyűlés megalakulása és annak hivatalos része követte. Blanár Erik egyházmegyei főjegyző a korábbi egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvét ismertette és a legutóbbi egyházmegyei tanácsülésről is beszámolt. Ezt követően Kendi Csaba esperes időközi beszámolójára került sor, amelyben az igei gondolatai mellett az idén megvalósult egyházmegyei rendezvényekről is számot adott. Döntés született arról, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez a bistei egyházközség templomtető felújítására vonatkozó kérvénye legyen továbbítva. Az egyházmegye jövő évi programjainak támogatására, a Közalap egyházépítő keretéhez benyújtandó pályázatát is egyhangúlag támogatták a közgyűlés alkotó tagjai. Mindezeket követően az Egyházmegyei Közgyűlésen jelen lévő Fazekas László püspök is megosztotta gondolatait az egyetemes egyház jelenéről, az örömökről, hálaadásra okot adó feladatokról, de beszámolt az egyház kihívásairól és nehézségeiről is.
A gyűlést is lezáró közös imádságot megelőzően Kiss Miklós lelkipásztor szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket, így a terített asztal mellett folytatódhatott az egyházmegyét, a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteit érintő, azok szolgálatát előmozdító párbeszéd.
A közgyűlésen készült fotók a Képtárban  megtekinthetőek.

Hozák Magyar Ildikó igehirdetési szolgálata a közgyűlésen:

Egységben az erő, családban a jövő – új állomásához érkezett a Zempléni Egyházmegye programsorozata

AddThis Social Bookmark Button


Sok család számára a szeptemberi hónap egy kicsit zsúfoltabb az esztendő más hónapjaihoz képest, hiszen ahol iskolaköteles gyermek van, ott ilyenkor a tennivaló is megsokasodik. Vannak, akiknél komoly változásokat is hoz az ősz első hónapja, hiszen a kisebbek közül sokan ilyenkor kezdik meg az óvodát, a nagyobbak az iskolának, vagy éppen a középiskolának a kapuit lépik át. A főiskolára, egyetemre járó ifjak már önállóbbak, azonban a család támogató háttérként itt is jelen van a nagybetűs életre tanulással készülő gyerek mögött. Akárhogyan is van, a gyermekes családok élete szeptemberben egy kicsit zajosabb, mozgalmasabb, sűrűbb. 

A Zempléni Református Egyházmegye ebben a mozgalmas hónapban is kínált a családoknak lehetőséget a más milyen módon való egymásra figyelésre, együttlétre, hiszen szeptember negyedik hétvégéjén a Családok éve programsorozat keretében két alkalmat is szervezett, amelyeken a hangsúlyt a családra, a családon belüli kapcsolatokra és e kapcsolatok Istentől való voltára kívánta irányítani.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális a Közművelődési Központja támogatásának köszönhetően Prof. Dr. Bagdy Emőke, református pszichológus, író, egyetemi tanár, pszichoterapeuta 2018. szeptember 21-én Királyhelmecre érkezett, és a helyi gimnázium aulájában tartott előadást „A család jövője, a jövő családja” címmel. Magyarország egyik legelismertebb szaktekintélyét könyvei és mediális megjelenései által sokan ismerik, de minden bizonnyal megnyerő személyiségének és egyéni kisugárzásának is köszönhető, hogy sokan voltak kíváncsiak a Bodrogközbe először látogató előadó gondolataira. A szép számban összegyűlt jelenlévőket Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor köszöntötte és méltatta Dr. Bagdy Emőke életútját, munkásságát. Kendi Csaba esperes köszöntő szavaiban bemutatta az egyházmegye által a Családok évében szervezett programsorozat alkalmait, amelynek a királyhelmeci előadás is része. Mindemellett örömét fejezte ki, hogy a jelenlévők sorában lát ismerős arcokat a gyülekezetekből, olyanokat, akiket oda tud kötni egy-egy gyülekezethez. „Az is különös öröm – folytatta az esperes –, hogy olyan arcokat is látok, amelyeket nem tudok a mi gyülekezetinkhez odakötni, ami azt jelenti, hogy a Zempléni Egyházmegye tud szolgálni azok felé is, akik nem tartoznak a református gyülekezetekhez.” Az esperes örömét és háláját kifejezve gondolatait a Példabeszédek könyve 9. fejezetének a 10. versével zárta: A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.

Prof. Dr. Bagdy Emőke

Az előadó felvezetésében utalt rá, hogy az előadás témája szívügye, mivel az emberi boldogságnak a bölcsője, hogy családban élhetünk, családba születünk, a család oltalmában van otthonunk, van hová hazamenni és ilyen módon az a fogalom, hogy otthon, különös jelentőséget nyer a számunkra. A professzorasszony hosszasan felvázolta mindazokat a káros tényezőket, amelyek a családokat és egyáltalán az emberi kapcsolatokat kikezdték, egyre inkább rombolják, amelyek már-már azt akarják elhitetni, hogy vége van a családnak. Bagdy Emőke azonban rámutatott, hogy van jövője, lehet jövője a családnak. „Meglehet, hogy nagyon tragikus a helyzet, ami felé tartunk, vagy amiben vagyunk, de hogy egészségben hosszú életűek legyünk és boldogok legyünk, annak feltétele, hogy teremtsük meg azt a családi fészket, ahol eléggé jelen van anya, apa és az a szövetség, amely útra bocsátja a gyermeket” – fogalmazott az előadó.

A Zempléni Egyházmegye programsorozatának részeként Nagykövesden valósult meg szeptember 23-án a Családi délutánként meghirdetett alkalom, amelyre már a gyermekeket is várták a szervezők. A nagykövesdi vár tövébe érkezők vasárnapi gyülekezetté, egy nagy családdá lettek és a szeles idő ellenére is megtöltötték a szabadtéri színpad előtti teret. A vendégeket a helyi lelkipásztor, Böszörményi Tamás köszöntötte, majd a Karcsa parti dicsőítő zenekar vezetésével közösen dicsérték énekszóval az Urat. Ezt követően Blanár Erik, az egyházmegye főjegyzője az 1Móz 1,26-27 alapján hirdette Isten üzenetét a jelenlévőknek. Igehirdetésében utalt rá, hogy igen sokszor eltakarjuk magunkban azt, ami Istentől van, ezért szükséges is, hogy Jézus arcába tekintve, egyre inkább, egyre többet Őt szemlélve, egyre jobban hasonlítsunk hozzá és egyre inkább átváltozzunk Jézus Krisztus hasonlatosságára. A lelkipásztor igehirdetése végén buzdította a jelenlévőket, hogy keressék a kapcsolatot Istennel. „Vigyük magunkkal az Úr Jézus Krisztus. Hordozzuk őt a szívünkben, gondolatainkban, tetteinkben és sugározzuk Őt magunkból gyermekeink, férjünk, feleségünk, minden szerettünk felé. Őt vigyük magunkkal és magunkban családunk körébe. És ne csak Isten teremtményei legyünk, hanem aki ránk néz, aki szemlél az lássa, hogy mi Isten megváltottjai vagyunk” – fogalmazott az igehirdető.


Nt. Blanár Erik

A családi délutánra érkezőket Kendi Csaba, az egyházmegye esperese is köszöntötte, kifejezve örömét az alkalom megvalósulásáért, a közös együttlét áldásaiért és egyben köszönetet mondott a nagykövesdi gyülekezetnek az alkalom hátterének bebiztosításáért, valamint a Kulturális és Közművelődési Központnak az anyagi támogatásért. 

A nyitó áhítat után a kultúrház udvarán egyháztáji vásár alakult ki, hiszen több gyülekezet elhozta a saját maga által készített termékeket, és a vendégek asztaltól asztalig járva szemlélték a gyülekezetek kreativitását, vagy éppen ízlelték a helyi finomságokat. De a már-már vásári hangulathoz hozzájárultak a helyiek által készített finomságok, vagy éppen annak a lehetősége, hogy a FIRESZ BeülŐ kávézójában egy pohár forró ital mellett kellemes beszélgetések alakulhattak ki. A felnőttek mellett a gyerekek is rendkívül jól érezhették magukat a vár árnyékában, s többen a várhegyet is megmászták. A gyerekprogramok azonban még a „vártúránál” is érdekesebbnek bizonyultak, hiszen a csicseri Százszorszép Óvoda népi játszóházában és a helyiek által vezetett kézműves sátorban mindig voltak szép számmal gyerekek. Balázs Lilla, a Petőfi program ösztöndíjasa is jelen volt a családi délutánon, aki egy interaktív mesemondásba vonta be a gyerekeket, a mesemondás közben is tanítgatva őket kultúránkra, népi dalocskákra, apró tánclépésekre.

Játékba merülő gyerekek

A kultúrházban a gyerekprogramot a felnőtteknek szánt előadás követte. Szőke Attila Szilárd és felesége Etelka, a Dunakesziről érkezett lelkészházaspár „Három ördögi tánc – Viták és feszültségek, melyek felőrlik a házasságot” címmel tartották meg előadásukat. A házassági válságokat előidéző és azt nagyban munkáló, a hétköznapi életből vett helyzeteket, párbeszédeket mutattak be előadásukban, de a krízisek lehetséges megoldására, a házasságot gyógyító beszélgetésekre is tanácsokat adtak. Az előadást követően Asszonyi Árpád, egyházmegyei gondnok köszönte meg a családi délután megszervezését, s záró mondataiban ráirányította a figyelmet a családot leginkább összetartó kapocsra, kötelékre, a szeretetre.
A Zempléni Egyházmegyében több alkalommal valósult már meg egész napos rendezvény formájában Egyházmegyei Nap, azonban Családi délutánra most első alkalommal került sor. A rendezvényen az egyházmegye szinte minden gyülekezetéből érkeztek résztvevők, akik hazaérkezve nem csak a kicsiny családjukat, vagy házastársi köteléküket erősíthetik, hanem a nagyobb családjukat, az egyházközségüket is, hiszen Nagykövesden megélhették, hogy jó együtt lenni, jó közösségben lenni, jó közösen Istenre figyelni.

Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása alább meghallgatható:

Családi napot szerveztek Kistárkányban

AddThis Social Bookmark Button

A kistárkányi református gyülekezet családi napja a rossz idő ellenére is sokakat vonzott 2018. augusztus 26-án, hiszen a református templomba nem csupán helyiek, de a környező településekről is érkeztek Krisztus nagyobb családjába tartozók, az igére és értékes gondolatokra vágyók. 

Tarr Ferdinánd

A helyi lelkipásztor, Tarr Ferdinánd köszöntőjében utalt rá, hogy az időjárás kicsit átrendezte a terveiket, hiszen azt szerették volna, ha a templomkert megtelik és az előre elkészített sátrak alatt tudnak beszélgetni, találkozni egymással és a gyerekek így tudnak játszani, ami a rossz idő miatt sajnos már nem történhet meg. Nagyjából így van ez a családi életünkkel is – fogalmazott a lelkipásztor –, hiszen eltervezünk valamit, amikor fiatalok vagyunk, mikor összeházasodunk, de kicsit átrendeződnek a dolgaink, jönnek a viharok, mindenféle problémák, bajok, de Isten azt akarja, hogy így is megálljunk, így is kiálljunk, így is megmaradjunk családi kötelékeinken belül és ne dobjuk el azt magunktól, amit nekünk az Úr adott. Ennek megtartásához olyan erőforrásokra van szükség, amelyek nem magunkból származnak, nem a mi tehetségünkből jönnek elő, hanem felülről származnak, a mennyei Atyától. Ezekben az erőforrásokban van lehetőség előre jutni, gazdagodni a családi napon – zárta felvezető gondolatait a lelkipásztor.
A délután folyamán a Karcsa–parti dicsőitő zenekar többször is szolgált, hiszen mind az előadás felvezetőjeként, mind az istentiszteleten Istent magasztaló énekeket énekeltek és tanítottak a gyülekezetnek.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita 

A család működésével és gyermekneveléssel kapcsolatos gondolatait Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató osztotta meg a jelenlévőkkel, aki „Egymást szeretni születtünk” címmel tartotta meg előadását. A lelkes előadó a hallgatóság figyelmét lekötötte, hiszen a jelenlévők a koruktól, vagy családi helyzetüktől függetlenül valamennyien tudhattak kapcsolódni az érdekfeszítő előadás témájához és akár saját életük vonatkozásában is találhattak kapcsolódási pontokat. Az előadást követően személyes ismerkedésre, találkozásra is nyílt lehetőség az előadóval a terített asztal mellett, hiszen a helyi gyülekezet vendégségre, „nagycsaládi estebédre” hívta a jelenlévőket.

Kendi Csaba

A délután további részében Isten igéjén volt a hangsúly, hiszen a zenés áhítat minden eleme az Úrra mutatatott. A zenekar által vezetett közös ének után Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese a Mt 3,20-21.31-35 alapján hirdette Isten igéjét a kétféle családról, a vér szerinti kötelékről és a Krisztus családjába tartozásról. „A legcsodálatosabb az, ha a családtagokat, rokonokat mindkettő egyszerre fűzi össze. Ha a rokonok testvérek tudnak lenni, testvérei egymásnak a hitben, eltökélten arra, hogy az Isten akaratát tegyék.” – fogalmazott az esperes, majd óhaját is megfogalmazva szólt a jelenlévőkhöz, hogy „egyre többen válasszák Krisztus családját és törekedjenek arra, hogy Isten akaratát cselekedve szeretteik körében, vér szerinti családjukban, rokonságukban is elvégezhessék, amit az Úr rájuk bízott”.
A kistárkányi gyülekezet családi napja szorosan illeszkedett a családok évében tervezett egyházmegyei rendezvényekhez, amelyek mindegyike a család fontosságára, Isten előtti kedvességére, a családi élet isteni rendjére irányítja a figyelmet, s nem utolsó sorban segítséget nyújt a tisztább, keresztyénibb családi kötelékek éléséhez.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita előadása:

Nt. Kendi Csaba igehirdetése: