Megemlékezés Ágcsernyőben

AddThis Social Bookmark Button

X . Országos református énekverseny elődöntője volt Kassán

AddThis Social Bookmark Button


Ősi dallamok, ifjúsági énekek csendültek föl 2016. november 13–án az ország keleti régiójában megrendezett X. Országos Énekverseny elődöntőjén Kassán.
Az énekverseny célja a református egyház énekeskönyvében található zenei örökség ápolása, továbbadása, énekeink nemzeti és kulturális megmentése és református énekirodalmunk méltó megbecsülése.
A gyerekek kategóriánként versenyeztek.
Továbbjutók:
I. kat.
André Péter – Szilice
Griger Emily Viktória – Kassa
Majerčák Marina – Kassa

II. kat.:
Dócs Anna – Kiskövesd
Bányácski Bianka – Kiskövesd

III. kat.
Gablyasz Andrea – Kassa

VI. kat. /csoport/
Toma Dániel, Kántor Eszter, Dócs Anna – Bodrogszerdahely

VII. kat. /csoport/
- Bányácski Bianka - Kiskövesd, Keresztúry Eszter - Nagykövesd, Vida Boglárka - Ladmóc
- Erdélyi Dorottya, Ferencz Krisztina, Kováč Csenge, Köteles Lilla - Kassa

Nagy teljesítmény volt a gyerekektől, akik szépen, tisztán énekelve magasztalták az Urat.
Az országos döntőre 2016 november 26-án kerül sor Rimaszombatban.
„Ahol énekelnek ott él a múlt, ott fakad a jövő.“
Balla Sarolta (egyházzenei tanácstag)

Tinik a Biblia körül

AddThis Social Bookmark Button

A konfirmációi előkészítő első alkalmain a Bibliával ismerkednek meg a legtöbb gyülekezetben a fiatalok, hiszen mindaz, amiről a felkészítő ideje során tanulnak, vagyis református hitünk alapigazságai a Szentírás alapján állnak. A fiatalok megtanulják a Biblia felosztását, könyveit, eredeti nyelvüket, vagy éppen az első magyar fordítóját, és az is nagy hangsúlyt kap a felkészülés során, hogy a Bibliát forgatni, használni is tudják azok, akik a református hit tanításaival ismerkednek. Fontos ez, hiszen az ige egyháza vagyunk, s különösen fontos ezt a reformáció 500 éves jubileumára készülve hangsúlyozni, amely reformáció során hangzott el a Sola Scriptura, vagyis egyedül a Szentírás alapigazság is. 

A Szentírás fontosságáról nem lehet elég sokat beszélni annak a korosztálynak, amely keresi önmagát, az élet fontos elemeit, és kutatja a kapaszkodókat is; ezért is volt a Biblia annak a 24 órás alkalomnak a témája, amelyre 2016. november 17-18. napokon a deregnyői tanulmányi központban került sor. A konfirmációi elkészítőre járó fiatalok, gyülekezeteink tini korosztálya csütörtökön délelőtt érkezett Deregnyőbe, hogy a Biblia köré „telepedjen”. Kiss Miklósnak, az alkalom koordinátorának köszöntését követően Kendi Csaba, a Zempléni Egyházmegye esperese nyitó áhítatában azért is hálát adott, hogy közel annyian vannak jelen ezen az alkalmon, mint amennyien tavaly az egyházmegye területén konfirmáltak. Az ebédet megelőzően még egy kis játék következett Molnár Éva vezetésével, amely a különböző helyről érkezők közötti távolságtartást is oldotta egy kicsit, s mindamellett kiderült, hogy a fiatalok mennyi mindent tudnak a Bibliáról. A téma tényleges feldolgozása az ebéd után következett, hiszen három előadásban volt szó arról, hogy a Biblia Isten szava, ami megváltoztatja az életet, s utat mutat az igére figyelő ember számára. Az előadásokban ugyancsak a Zempléni Egyházmegye lelkipásztorai, Böszörményi Tamás, Molnár István és Szopó Ferenc szóltak a fiatalokhoz, amiket kiscsoportos megbeszélés, feldolgozás követett. A vacsorát követően egy vetélkedőben mérhették össze a csapatok a tudásukat, amit Kása Melinda napzáró áhítata követett. Másnap, Blanár Gabriella igei útmutatásával indult a nap, s az ezt követő előadás már a hallottak alkalmazásáról szólt, mivel Blanár Erik arról beszélt a fiataloknak, hogy hogyan olvassák a Szentírást. Az igére való figyelést helyben is kipróbálták az ifjak, hiszen csoportos feladat volt egy-egy bibliai szakasznak a közös feldolgozása, értelmezése, az ige üzenetének a megtalálása, majd pedig annak „bemutatása”. A 24 órás alkalomnak nevezett Konfi együttlét nem csupán jó hangulatú volt, hanem a szervezők reményei szerint bibliaolvasásra serkentő, az igére figyelésre buzdító, amit egy-egy visszajelzés is igazol.

Az alkalmon készült képek a Képtárban tekinthetők meg.

Közös hálaadó istentisztelet a Zempléni Egyházmegyében

AddThis Social Bookmark Button

Ez év tavaszán a felvidéki sajtót bejárta a hír, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szolgálatát, magyar közösségeken belüli tevékenységét Magyarország kormánya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egymilliárd forint összegű támogatásban részesítette. A támogatás egy részéből Komáromban, Rimaszombatban és Kassán egy-egy nagyobb beruházás valósul meg, de ezek mellett a helyi kis közösségek, gyülekezetek megerősítését, épületfelújítását is prioritásként kezelte egyházunk a támogatás igénylésekor. A támogatásnak ez utóbbi célra, vagyis a helyi közösségek megerősítésére szánt részét arányosan osztotta le egyházunk vezetősége az egyházmegyék között, s így a Zempléni Egyházmegye 115 100 Euró összegben részesült, amely összeget már az egyházmegyei tanács osztotta szét a támogatást igénylő, kérvényt benyújtó gyülekezetek között. A fenti keretből egyházmegyénk 13 gyülekezete részesült, s a magyarországi támogatás új épületek építésére elkülönített keretéből a zétényi gyülekezet templomépítési terve is 8000,- Euróval lett támogatva, vagyis egyházmegyénk 14 építkezése, felújítása lett idén Magyarország jóvoltából támogatva. 

A Zempléni Egyházmegye 14 gyülekezetében kezdődött meg, vagy éppen folytatódott a már korábban elkezdődött felújítás, építkezés. Tavasztól a lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek vállalkozókat kerestek, egyeztettek, több helyen lapátot fogtak, betont kevertek és dolgoztak, újítottak és szépítettek, hogy egyházi ingatlanjaik megújuljanak. Több esetben régóta elmaradt feladatok lettek elvégezve, forráshiány miatt a gyülekezetek előtt, talán éveken keresztül görgetett problémák lettek elhárítva. Már a tervezéskor, az igénybejelentések idején is nyilvánvaló volt, hogy nagyon sokféle feladat lesz a támogatásnak köszönhetően elvégezve, de a projektek lezárásakor, az elvégzett munkálatokért történő hálaadás tervezésekor ez igazolást is nyer. A támogatásnak köszönhetően elvégzett feladatok sokfélesége az alábbi felsorolásból is kitűnik: Bacskában a templom belső berendezésének cseréjére került sor; Csarnahón a lelkészlak tetőzete lett felújítva; Hardicsán a parókia tetőzete újult meg; Királyhelmecen a templom teljes külső felújítása történt meg; Kiskövesden a templomfalak vizesedése lett megszüntetve; Kistárkányban a parókia tetőfelújítására került sor; Ladmócon a lelkészlak elavult nyílászárói lettek kicserélve, valamint a konyha betonozása és burkolása is megtörtént; Nagygéresben a műemléktemplom belső falainak felújítása és festése történt meg; Nagykövesden a lelkészlak tetőzetének cseréjére került sor; Nagytoronyán a lelkészlak tetőzete lett lecserélve; Örösben a gyülekezeti terem bővítésére és korszerűsítésére került sor; Szűrnyegen a templom külső festését végezték el; Zemplénben a templom külső falainak részbeni átvakolására és festésére került sor; Zétényben az új templom külső és belső befejezése történhetett meg.
A fenti munkálkodó gyülekezeteket és a beruházások mértékét látva elmondható, hogy ilyen sok helyen, ilyen sokféle felújítási munka még nem valósult meg egyszerre az egyházmegye területen és a teljes támogatást figyelembe ugyanez elmondható egyetemes egyházunk vonatkozásában is. Gyülekezeteink fő feladata nem az épületek újítása, de hogy szolgálatát végezni tudja olykor-olykor az épületek felújításával, állagmegóvásával, vagy mint Zétény esetében, egy új templom építésével is foglalkozni kell. Az, hogy mindez megvalósulhatott sok feladatot el kellett végezni, sok vállalkozónak, presbiternek, gondnoknak, lelkipásztornak a felújítással járó feladatokba is be kellett állni, amiért köszönet, mint ahogy köszönet a támogatást nyújtó Magyarország kormányának is. De mindeneket előzzön meg a Szentháromság Istennek adott hálaadás, aki személyeket, döntéshozókat indított, vagy éppen segítőket rendelt, hogy a felsorolt munkálatok el legyenek végezve. A közös hálaadás alkalmára, amikor a Zempléni Egyházmegye 14 teljesen, vagy részben megújult épületéért adunk hálát, 2016. november 27-én 14:00 órai kezdettel a királyhelmeci református templomban fog sor kerülni. Erre a hálaadó istentiszteletre, a közös örvendezésre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elnöksége Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok, valamint a Zempléni Református Egyházmegye elnöksége Kandi Csaba esperes és Asszonyi Árpád egyházmegyei gondnok szeretettel vár mindenkit.

X. egyházmegyei adventi szavalóverseny

AddThis Social Bookmark Button

A Kisgéresi Református Egyházközség immár 10. alkalommal szervezi meg ez esztendőben a már hagyományossá vált adventi szavalóversenyét, amelyre a Zempléni Egyházmegyéből várja az istenes versekkel készülő szavalókat. A december 4-én, azaz advent második vasárnapján sorra kerülő szavalóversenyre négy kategóriában lehet nevezni:

1. kategória: ovis – 3. osztályos tanulók
2. kategória: 4-6. osztályos tanulók
3. kategória: 7-9. osztályos tanulók
4. kategória: felnőttek 18-99 éves korosztály

A minden bizonnyal tartalmas délutánra nem csak a szavalókat és hozzátartozóikat, hanem a verseket szerető, irodalom iránt érdeklődőket is várják.

Immunerősítő bált szerveztek Kisgéresben

AddThis Social Bookmark Button

November 5-én a Kisgéresi Református Nőszövetség jótékonysági bált rendezett a parókia nyílászárói kicserélésére. Ami miatt ez a bál kissé más lett, mint a többi, az amiatt volt, hogy a hátterében nagyon sok tenni akaró ember munkálkodott. Ez sem lett volna még olyan különleges dolog, ha mindezt nem hatalmas lelkesedéssel teszik. Sablonossá vált gondolat, de nagyon igaz, ha szeretettel, örömmel végzed a munkád, az nem is munka, hanem szolgálat. A bált retros hangulatúra vettük, és mindenkit biztattunk arra, hogy kutasson a szekrény mélyén, szedje elő a dohos ruhákat, menjen el egy turkálóba báli öltözékért. Az eredmény bámulatos volt! Micsoda „kincsek” kerültek elő! Nem győztünk egymáson csodálattal nevetni. „A vidám szív a legjobb orvosság” – mondja az Ige, és bizony, aki ott volt egy jókora immunerősítőt kapott az őszi nyálkás, esős időszakban. 

Titkon abban is reménykedem, hogy a bálnak az is a hozadéka lesz, hogy a lelkészi „csapat”, aki szintén jelen volt a bálban, és mosolygott, meg nyitott volt, meggyőzi azokat a bálozókat, akik eddig félve kopogtak be a parókia ajtóin, hogy ezentúl bátran jöjjenek tanácsot, vigasztalást, eligazítást, megerősítést kérni tőlünk, vagy csak egyszerűen elbeszélgetni (mert mi is emberek vagyunk).
Egyébként rengeteg tanulsága volt a bálnak, sokat tanultam belőle. Már csak egyet osztanék meg, amit a nőszövetségi facebook csoportunkban is írtam: Érdekes, hogy felnőtt emberek, mennyire komolyan vették a beöltözést, ami arra vall, hogy a felnőttek is szeretnek játszani, amiről eszembe is jutott a kedvenc igeversem (az egyik): „én már mellette voltam mint kedvence, és gyönyörűsége voltam mindennap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben... (és még ajtóról is van benne szó néhány igevers után)…Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva mindennap, ajtófélfáimat őrizve.” (Péld 8,30.34)

www.reformata.sk

  • A Zempléni Református Egyházmegye 2016. november 27-én, advent első vasárnapján tartotta meg hálaadó istentiszteletét az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából megvalósult tizenhárom beruházásért. A 115 100 eurós keretösszegből templomok külseje és belseje, parókiák, gyülekezeti termek kaptak résztámogatást.

  • A nagyölvedi gyülekezet meghivására a pilisszentkereszti Galda kórus adott adventi koncertet a református templomban, majd a nagypusztai börtönben nyolcvan fogvatartottnak. Az alkalmat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Szlovák Testvéri Börtöntársaság közösen szervezte.

  • A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az advent. Szó lesz az Apácaszakállason megtartott hálaadó istentiszteletről és az evangelizációs alkalmak küldetéséről is.

www.reformatus.hu

  • Vajon miként gondolkodik az emberi lélekről egy ismert szülész-nőgyógyász vagy egy biotechnológus professzor? Aki a modern tudomány legkorszerűbb eszközei segítségével segít nap mint nap „előállítani” az életet, gyakran találkozik olyan esetekkel, amelyeknek a törvényi környezete még szabályozatlan. Ilyenkor milyen etikai kérdések vetődhetnek fel?

  • Ötödik rendes közgyűlését tartotta a közelmúltban a 2O12-ben megalakult Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Hannoverben. A taggyülekezetek képviselői mellett a szövetséget támogató magyarországi egyházak képviseletében Cselovszkyné Tarr Klára is részt vett a Német Protestáns Egyház (EKD) épületében tartott rendezvényen.

  • Miért hasznos, ha hatvan-hetven Kárpát-medencei ifjúsági vezető együtt tölt néhány napot? Ez a pár nap időt és teret nyújt az ismerkedésre, ötletelésre, szakmai továbbképzésre, kötetlen beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is.

www.parokia.hu

  • 2016. december 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor adnak hálát Hegedűs Béla életéért a tiszakécskei református templomban.

  • Elhunyt Hegedűs Béla református lelkipásztor, Bács-Kiskun megyei esperes, a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzője. 59 éves volt. Életéért a tiszakécskei református templomban adnak hálát december 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor.

  • Eleinte kuruzslónak bélyegezték, az általa feltalált készítményt pedig betiltották. A betegek mégis özönlöttek kisvárdai otthonához, sokan azt állították: cseppjei segítségével gyógyultak meg. A Béres Csepp ma már hungarikum – a gyógyszerkészítmények között elsőként lett azzá. Id. Béres Józsefre emlékezett unokája, Béres Marcell a XII. Harkányi Szabadegyetemen.