Megújult a templom belső berendezése Bacskában

AddThis Social Bookmark Button

Kicserélték a régi szószéket és a padozatot a bacskai református templomba. A költségek fedezésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak nyújtott támogatásból a zempléni egyházmegye tanácsa 13 ezer eurós támogatást hagyott jóvá.
A bacskai református templom belső berendezésének cseréjét a régi szószék és padozat megromlott állaga indokolta. A padok és a szószék állapota a fal és a padlózat nedvességétől az idők során folyamatosan romlott. Az utolsó időkben több alkalommal és helyen is szükséges volt megerősíteni különösen a fal melletti padrészeket, hogy egyáltalán használhatóak legyenek a templom padjai.
Az elkorhadt belső berendezés, a nedves vakolatrészek, valamint a templom kő és betonpadlózatának eltávolítása után lett kialakítva a teljes belső tér az új betonpadló alatti kavicságy fogadására. Ezután került sor a templom új betonpadlójának elkészítésére, a nedves falrészek pedig az új villanyhálózat telepítése után légáteresztő vakolatot kaptak.
A részben megújult templomhajó a felsorolt szükséges munkálatok elvégzése után már alkalmas volt az új belső berendezés fogadására. A padozat és a Mózes-szék alatt fapadló lett kialakítva, az új padok pedig a régieknél rövidebbek lettek, hogy a belső falak további javításakor bármikor hozzájuk lehessen férni. Szintén elkészült a korábbi belső tér meghatározó vonásait magán hordozva az új szószék és úrasztala is.
A munkálatok 2016 május 30-án kezdődtek, a legutolsó simítások pedig szeptember 7-én lettek elvégezve. A kőműves és asztalosmunkákat szakemberek végezték el, de minden egyéb feladatban szívesen segítettek a gyülekezeti tagok, presbiterek is.
Az elvégzett munkák teljes költsége 21 211, 67 eurót tett ki. A költségek fedezésére több forrás is a rendelkezésre állt. A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak nyújtott támogatásából a zempléni egyházmegye tanácsa a bacskai egyházközség számára 13 000 euró támogatást ítélt meg. Ezt az összeget a szükséges önrésszel, 3490 euróval egészítették ki, amellyel az új belső berendezéseket biztosították.
A templom csak részben újult meg. Szükség van még az ablakok cseréjére, de a belső falrészek is további felújítást és festést igényelnek, illetve tervbe van véve a betonpadlózat burkolása is. Ezt követné majd a külső falak teljes felújítása. (Forrás: reformata.sk)

Leleszen volt az Egyházmegyei Közgyűlés

AddThis Social Bookmark Button

A közelmúltban megújult leleszi református templomban került sor 2016. október 16-án a Zempléni Református Egyházmegye őszi Egyházmegyei Közgyűlésére. Az 1887-ben elkészült templomba gyülekező leleszieket és gyülekezeti küldötteket, az Egyházmegyei Közgyűlés alkotó tagjait Kendi Henrietta, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte. A köszöntő, a leleszi leányegyházközséget bemutató szavakat követően Blanár Gabriella, kiségresi lelkipásztor a Bírák könyve 6-7. részének válogatott versei alapján hirdette Urunk üzenetét. Igehirdetésében Gedeon maroknyi csapatára mutatott, akik bár kevesen voltak, de Istenre tekintve, az Úrért küzdve indultak a csatába, s Istenre figyelésüknek a győzelem lett az eredménye. Az igehirdetést követően Asszonyi Árpád, egyházmegyei gondnok köszöntötte a jelenlévőket, majd az egyházmegyei főjegyzővel, Blanár Erikkel számba vették a jelenlévőket. A gyűlés megalakulását követően az egyházmegyei főjegyző korábbi gyűlések jegyzőkönyveinek kivonatát olvasta, s bocsátotta szavazásra. Kendi Csaba esperes időszerű beszámolójában nem csak a közelmúlt eseményeire tért ki, de előrevetítette az elkövetkezendő hónapok fontosabb eseményeit, egyházmegyei rendezvényeit is. Mindezek után a közalapi kérelmek rangsorolására került sor, vagyis azon gyülekezetek kérvényeinek a rangsorolására, amelyek a Közalap építkezési keretéből támogatást szeretnének igényelni a jövő évben javítási feladataik ellátásához; ezek a gyülekezetek a következők voltak: Kisgéres, Alsómihalyi, Szőlőske, Nagygéres. Mivel külön beadvány e gyűlésre nem érkezett, az egyházmegyei főgondnok az Egyházmegyei Közgyűlést bezárta, amely Spisák István imájával ért véget, illetve az immár kötetlen beszélgetés a vendégfogadó leleszi gyülekezet jóvoltából állófogadással folytatódott.

A közgyűlésen készült fotók a Képtárban megtekinthetőek.

Blanár Gabriella igehirdetése alább meghallgatható.

Kisgéresben újra zenés áhitatok

AddThis Social Bookmark Button

A Kisgéresi Református Egyházközség idén is megszervezi a Kisgéresi Zenés Áhitatok címet viselő programsorozatát, amelyre 2016. október 25-28. napokon 17:30 órai kezdéssel a szervező gyülekezet templomában fog sor kerülni. Az áhitatok vendégigehirdetői különböző témákat közelítenek meg az ige fényében, valamint vendégkórusok szolgálnak majd az alkalmakon. A gyülekezet szeretettel vár mindenkit zenés áhitataira. 

Presbiterek találkoztak Kiskövesden

AddThis Social Bookmark Button

Már 2015-ben elhatároztuk, hogy gyülekezetünk találkozót szervez az egyházmegye presbitereinek. Az együttlétre október 1-jén került sor. 

Bár sokan közülünk még nem vettek részt efféle egyházi összejövetelen, már a tervezési fázisban is tudni lehetett, milyen lehetőségeket kínálhat egy ilyen alkalom.
A különböző településekből érkező lelkészeknek, presbitereknek nem csak kötetlen találkozásra és ismerkedésre ad lehetőséget, de megoszthatják egymással a saját gyülekezeteikben rendszeresen működő együttlétek hatását, illetve az azokon szerzett tapasztalataikat. Ezekben a várakozásainkban nem is csalódtunk.
A kiskövesdi egyházközség lelkészének, majd gondnokának köszöntése után Nt. Blanár Erik espereshelyettes hirdetett igét. Aztán a vendégelőadások következtek. Az előadók a saját gyülekezetük életéről és szolgálatáról beszéltek.
Először Nt. Kiss Miklós mesélt az örösi gyülekezetben történt nem megszokott változásokról. Arról, hogy miként igyekszik változtatni a lelkészközpontúságon, például az adakozás hirdetésének a módjában. Ezt is és a többi módosítást is időbe tellett bevezetni és elfogadtatni, de próbálkozni kell.
A következő előadást Nt. Sohajda Levente göncruszkai lelkipásztor tartotta. Szavaiból újabb bizonyítékot nyertünk arról, hogy mit is eredményez a hit, az összefogás és a szeretet ereje a mindennapi életben. A lelkipásztor 12 éves szolgálatát és a göncruszkai történetet érdemes volna minél többeknek meghallgatni.
Az érdekes és sokatmondó szavakat hallgatva szinte elrepült az idő. Ezért szünetet tartottunk egy kis szeretetvendégséggel egybekötve. A vendéglátást a kiskövesdi nőszövetség szervezte.
Az előadások sorát az alsókálosai gyülekezet lelkipásztora, Nt. Szarvas László zárta, aki a vály-völgyi reformátusok mindennapjait hozta el történetekben és képekben. Az előadó szavai rámutattak, hogy nehéz helyzetben is lehet eredményesnek lenni az Istentől kapott természeti erőforrásokat kihasználva.
A nap végén egy kerekasztal-beszélgetésnek lehettek tanúi a résztvevők. A három előadó fejthette ki véleményét többek között a gyülekezeteken belüli összetartás fontosságáról, a lelkész és a presbitérium közötti távolság csökkentésének lehetőségeiről, de beszéltek a szolgálatuk során szerzett jó és rossz élményeikről is. Bár valamennyien inkább csak az előbbire tudtak példát mondani.
Az egész délutánt kitöltő találkozó helyretett bennünk néhány korábbi elképzelést, és jó ötleteket is adott. Mert újabb, modernebb lehetőségeket hallhattunk gyülekezeti életünk megújítására. /Máté Csaba, kiskövesdi presbiter/

Jótékonysági retró bál Kisgéresben

AddThis Social Bookmark Button

A kisgéresi református nőszövetség tagjai minden évben rendeznek jótékonysági bált, amelynek bevételét az általuk végzett szolgálat támogatására használják fel, mint pl.: a napközis gyerektábor résztvevőinek az étkeztetésére, rászoruló családok, egyének támogatására. Idén, azaz 2016. november 5-én 20:00 órai kezdettel, a kisgéresi kultúrházban megrendezésre kerülő jótékonysági retró bál bevételével a parókia nyílászáróinak a cseréjét szeretnék támogatni, amire a bál plakátján látszódó ajtó is utal. De természetesen az angol nyelvű ige is, amelyben az Úr Jézus Önmagáról jelenti ki, hogy: „I am the door” - vagyis, hogy „Én vagyok az ajtó!” A szójátékon túl, a szervezők hite és meggyőződése, hogy minden ember szívéhez Jézus Krisztus az az ajtó, amelyen keresztül el lehet jutni. Rajta keresztül igyekszik minden szolgálatát végezni a nőszövetség. 

A kisgéresi gyerekek is szolgáltak a Keresztény Ifjúsági Találkozón

AddThis Social Bookmark Button

Harmadik alkalommal szervezték meg október 8-án a Keresztény Ifjúsági Találkozót, amely ökumenikus alkalomnak a Zempléni Református Egyházmegye is társszervezője volt. Az előző évekhez képest a helyszín változott, hiszen idén a királyhelmeci gimnázium épületébe hívogatták a fiatalokat a történelmi egyházmegyék képviselői. Az egész napos rendezvény a kisgéresi Dávid Lantjai gyermekkórus éneklésével kezdődött, majd a három történelmi egyház esperese, Kendi Csaba, Susko Mihály és Tóth Mihály köszöntötték az egybegyülteket. A köszöntő szavakat követően a kisgéresi Mustármag Bábcsoport mutatta be aranysávos minősítésű előadását József, az álomlátó címmel. A gyerekek előadása után Süveges Gergő, ismert televíziós személyiség, a találkozó vendége tartotta meg előadásait, amelyekben – olykor nagyon interaktív formában – az emberi találkozásokra próbálta meg ráirányítani a hallgatóság figyelmét; az ember önmagával való találkozását, a másik emberrel történő találkozást, s harmadrészt, talán mindeneket megelőző módon, az Istennel való találkozásokat hangsúlyozta. A közös szervezésű alkalmon nem csak hallani lehetett e találkozási szintekről, mivel valóban volt alkalom elgondolkodni, másokkal találkozni, az ebéd mellett beszélgetni, de az Istennel való találkozás lehetősége is adott volt a téma, a szervezés, az igei felvezetés kapcsán. Bár a találkozóra elsősorban az ifjakat várták, de gyerekes szülők, fiatal családok is érkeztek saját csemetéikkel. A gyerekekkel való foglalkozás biztosított volt, így a szülők is aktívan kapcsolódhattak a Keresztény Ifjúsági Találkozó programelemeibe.

Az alkalmon készült képek a képtárban tekinthetők meg.
Süveges Gergővel készült beszélgetés meghallgatható:

 

www.reformata.sk

  • TIMOTEUS n.o. pályázatot hirdet a komáromi Idősek Otthona és az egész évi bentlakásos Specializált Intézmény igazgatói posztjának betöltésére. A pályázati feltételnek eleget tévő érdeklődők 2016. november 15-ig jelentkezhetnek.

  • A közelmúltban megújult leleszi református templomban került sor 2016. október 16-án a Zempléni Református Egyházmegye őszi Egyházmegyei Közgyűlésére.

  • A Komáromi Református Egyházmegye 144 200 euró keretösszeget kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 2015-ös évben az Egyetemes Egyház számára juttatott egymilliárd forintos támogatásából. A felújítási és építkezési munkálatokért ünnepélyes keretek között 2016. október 16-án az udvardi református templomban adtak hálát.

www.reformatus.hu

  • „Felejtésre ítélték az 50-es évek református mártírjait, nekünk ezzel szemben egy kötelességünk lehet: emlékezzünk a református egyház legnagyszerűbb pillanatira, és emlékezzünk azokra, akik a diktatúra szorításában is ki merték mondani, hogyan akarják megélni a vallásunkat" – mondta Földváryné Kiss Réka az 1956-os forradalom emlékére tartott zsinati ülésen.

  • Mit eredményezett a képtilalom? Hogyan tekintsünk a megtérésre és a predestinációra? Mit mond a hitvallás az egyház és a hatalom viszonyáról? Mi az igehirdető feladata? Többek között ezekről a kérdésekről volt szó a Második Helvét Hitvallás fényében a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán (KRE HTK) tartott kétnapos konferencia második napján.

  • A MRE Külügyi Iroda nemzetközi szakos diákok jelentkezését várja, akik kötelező szakmai gyakorlatukat tölthetik az iroda felügyelete alatt.

www.parokia.hu

  • Ausztria lakossága megrendülten fogadta az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hírét. Az ausztriai magyar gyülekezetek is bekapcsolódtak a csaknem kétszázezer magyar menekült ellátásába és lelkigondozásába. Hogy hogyan, arról a felsőőri gyülekezet egykori lelkészének özvegye, Gyenge Imréné Edit néni mesélt.

  • Csúcsminőségű számítógépekkel felszerelt médiaműhelyt adott át a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke a Károli Gáspár Református Egyetemen csütörtökön.

  • Digitális portrét, önarcképet kérnek minden protestáns gyülekezettől a reformáció 500. évfordulójára készülő kiállításhoz a Magyar Nemzeti Múzeumba.