Szűrő
 • Választási részvételre buzdító püspöki körlevél

  Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

  Február 29-én a szavazóurnák elé járulhatunk, hogy leadjuk szavazatunkat és újabb négy esztendőre összeálljon országunkban a 150-tagú parlament, amely dönt, törvényeket alkot, felelősséget hordoz. Fontossága abban van, hogy a jelenkori világ sokszor ijesztő jelenségeit látva, mégis az emberi élet Isten által megalkotott rendjét szem előtt tartva az ország állampolgárainak megfelelő és biztonságos életkörülményeket teremtsenek.

  Hisszük, hogy a biztonságos és megfelelő életkörülmények akkor alakulnak ki, ha tiszteletben vannak tartva azok a jogok és értékek, amelyek meghatározói egy nép, egy nemzet önazonosságának, boldogulásának és életének. Fontos a szabadság, de úgy, hogy az ne váljon szabadossággá és az Isten rendje elleni lázadássá. Ilyen körülmények között erősödhetnek a családok és gazdagodhat egy nemzet. Épp ezért válik egyre fontosabbá a közösség összefogása és ereje, fontos az anyanyelv, a kultúra, az oktatásügy, és így élhető a társadalom. Ekkor tud lojális lenni az egyik ember a másikhoz, egyik nép a másikkal szemben, mert nem kell aggódnia és féltenie azt, ami drága számára. Hanem megkülönböztetés nélkül, méltó módon tudja megélni a mindennapokat.

  Épp ezért 2020. február 29-én, a választások napján közömbösség, felelőtlenség, vagy kényelem miatt ne adjuk át a mi döntési és számonkérési lehetőségünket másoknak az elkövetkező 4 évre vonatkozóan, mert ennek messzemenő következményei lehetnek. Hanem járjunk el teljes keresztyéni felelősséggel. Menjünk el és adjuk le szavazatunkat arra a pártra és jelöltjeire, akikről tudjuk, hogy a fent említettek számukra fontosak. A jelöltek sorában keressük meg azokat, akik egyházunknak tagjai, és akik maguk is Istenbe vetett hittel, személyes, keresztyén hitbeli meggyőződéssel munkálkodnak szűkebb és tágabb környezetükben azokért az értékekért, amelyek a szülőföldön való megmaradást és a méltóságteljes életet elősegítik.

  Testvéri szeretettel: Fazekas László - püspök, Fekete Vince - főgondnok 

 • A Zempléni Egyházmegye is csatlakozik a Házasság hetének programsorozatához

  Az Örösi Református Egyházközség, a Házasság hetének programsorozatához kapcsolódóan, idén is házastársi alkalmat szervez a zempléni egyházmegye házaspárjainak. Az alkalomra 2020. február 16-án, 14:30 órai kezdettel az örösi kultúrházban kerül sor. A délután folyamán az Erdélyből érkező Bántó-Tamás Szilveszter tart előadást „A szerelemnek múlnia kell?” címmel. Szeretettel várnak mindenkit az alkalomra.