Szűrő
 • Karácsonyi körlevél

  Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

  „Simeon akkor karjába vette a gyermeket, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára.” (Lk 2,28–31)

  Keresztyén Testvéreink!

  Világunk gyötrődéséiben Simeon imádsága biztos oltalmat ad. Amikor József és Mária felmegy Jeruzsálembe hálát adni Istennek Jézus születéséért, a templomban istenfélő emberrel találkoznak, Simeonnal, aki egymaga köti egybe az Ó- és Újszövetséget, Isten örök közeledését hozzánk. Simeon karjába veszi a kisgyermeket, íme, a régi hordozza az újat. Éneke pedig hálaadás is, mert Krisztusban teljesül Isten és ember új szövetsége, íme, a régi is áldást nyer az újból.

  Örülni szeretnénk, de gyötrődünk, mert szétzilált emberi kapcsolataink megterhelik a karácsonyi ünnepet is. De Isten soha sincs távol tőlünk. Hűsége és irgalma megerősíti hitünket, és örök szeretetére irányítja reménykedésünket.

  Simeon imádságában felragyog az igaz hit, mert ő hosszú évtizedeken át várakozva biztos igazságnak tartotta Isten ígéretének teljesülését, egyúttal teljes szívvel bízott abban, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem neki is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Arra kérjük Istent, hogy a Szentlélek hozza létre bennünk is ezt a hitet az evangélium által!

  Hisszük, hogy Isten a mostani karácsonyi ünnepünket is betölti a nekünk szerzett üdvösség szent erejével. Jézus születése napján láthatóvá válik az, hogy Isten nem mond le rólunk, és mindig hűséges marad ígéreteihez. Sok hamis hír és félelemkeltés közepette és ellenére az örök jó hír, az evangélium bátorítja a mi nemzedékünket is. Isten „minden népek szeme láttára” megmutatja, hogy nála van a gyógyulás, a szabadulás, az élet teljessége. Isten az élet, nélküle élni olyan, mintha nem is élnénk. De lám, a gyermekben ott rejlik a várva várt vigasztalás, világosság és feltámadás.

  Kérjük hát egy szívvel, egy lélekkel Istentől e nagy áldás kiáradását, és kívánjuk a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház minden gyülekezetének és a nagyvilágban szétszórtan élő református hittestvéreinknek, hogy ezen az ünnepen is teljes örömünk legyen az érettünk megszületett Krisztusban, aki a jövő, és mi együtt követjük őt.

  a Generális Konvent elnöksége 

  2021 karácsonyán

 • Bethlen Kata szavalóverseny 2021-ben is online

  A Kisgéresi Református Gyülekezet 15. alkalommal hirdette meg az egyházmegyei Bethlen Kata szavalóversenyt, ami a járvány miatt idén is csak online formában valósulhat meg. A gyerekek azonban most is készültek, istenes verseiket megtanulták és a kameráknak előadták, de az internet adta lehetőségeknek köszönhetően a zsűrin kívül sokakhoz eljuthat. Így gazdagodhatnak, épülhetnek mind a szavalók, mind a verseket kedvelő „nézők”.

  A szavalatokat folyamatosan tesszük közzé karácsonyig, így ez istenes versek is segíségünkre szolgálhatnak a lényegre való figyelésben, az ünnepre való készülődésben. 

  http://youtu.be/2w_KqWVrg5c

  http://youtu.be/DDWdbzMkdlE

  http://youtu.be/4mvvRkJ8c5I

  http://youtu.be/akqAHYmIVos

  http://youtu.be/P2BXyBEkR34

  http://youtu.be/RCzniKM-DMI

  http://youtu.be/i84Z-QHS744

  http://youtu.be/xa6x6aJaPXU

  http://youtu.be/oaTJD6rmmaA

  http://youtu.be/GhCUQNHy7Uk

  http://youtu.be/fkt8hWDi9xk

  http://youtu.be/8p_9Sdtg7WE

  http://youtu.be/8x3ywB-GPeo

  http://youtu.be/mFztpzQXoRs

  http://youtu.be/lXFJ7leTIuc

  http://youtu.be/B0BA_FiY8OA

  http://youtu.be/_jI5fG4mIgI

  http://youtu.be/MebgWcliwuA

  http://youtu.be/DuVTfBUAMyU

  http://youtu.be/YATT23nMA2s

  http://youtu.be/CvFMVd_wqj8

  http://youtu.be/dtySu7rBsps

  http://youtu.be/jmvF8MvsoZ8

  http://youtu.be/GINFfjhISyE

  http://youtu.be/UxQtDJx25OY

  http://youtu.be/hEGu0DtlljQ

  http://youtu.be/ab5nGEh6CfY

  http://youtu.be/aB7uE9BHV5A

  http://youtu.be/WDNle2kbtzg

  http://youtu.be/rY4Qik2ddlw

  http://youtu.be/OjahJtr137Y

  http://youtu.be/Coi7spyyNXI

  http://youtu.be/GmXlXENz_RE

  http://youtu.be/1IJ3KPom2L4

  http://youtu.be/IWIHq28v4Cs

  http://youtu.be/9DCvVD8F_Hw

  http://youtu.be/vea8HlULaXk

  http://youtu.be/CzM_EwUWdJc

  http://youtu.be/h7t5eI_rQyc

  http://youtu.be/anBvpj3YrgE

  http://youtu.be/yxFSosPHRWY

  http://youtu.be/NF4y54X-v1w