Luther Márton után Martin Luther járt Kisgéresben

AddThis Social Bookmark Button

Az elmúlt éven, a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából, a kisgéresi ifjak, a két neves reformátor, Kálvin János és Luther Márton életével és munkásságával ismertették meg mindazokat a fiatalokat és felnőtteket, akik ellátogattak a 3in1 elnevezésű alkalomra. Az idén – a reformáció 501. évében – egy újabb hitvalló személyiséggel, az időben hozzánk közelebb álló amerikai prédikátorral, Martin Luther Kinggel ismerkedhettek meg a 3in1 délutánon az alkalmak résztvevői. Azért írható többes számban, mivel valóban alkalmakról, két délutáni eseményről van szó, hiszen 2018. február 24-én a konfirmációra készülő ifjak a kisgéresi alapiskolában gyülekeztek, majd február 25-én már a felnőtteket várták a helyi kultúrházba.
A fiatalabb korosztály felé nem csak a helyi konfirmandusok szolgáltak, hanem Kovács Patrícia teológushallgató is, aki pár évvel ezelőtt még ugyancsak a másik oldalon, a 3in1 gyerekrésztvevői sorában ülve hallgatta az elkészített üzenetet a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteiben 2010 óta megvalósuló alkalmakon. A felnőttek számára meghirdetett délutánon is Blanár Gabriella lelkésznő vezetésével mutatták be a helyi fiatalok Martin Luther King életét a környező gyülekezetekből is érkező, szép számú gyülekezetnek. Ezúttal azonban az igehirdetés szolgálatát Fülöpné Vadon Erzsébet semjéni lelkésznő végezte, példaként állítva a jelenlévők elé az irgalmas samaritánus példázatát, ami nyilvánvalóan gondolkodásra késztette a hallgatóságot. A két délutáni alkalomnál nem csak a téma volt közös, de a jó hangulat és a közös éneklés is, amit ezúttal a nagykövesdi gyülekezet csapata segített. Hasonló volt a témafeldolgozás is a két különböző korosztály számára, amely során az említett prédikátor legismertebb beszédéhez kapcsolódva fogalmazták meg a jelenlévők álmukat életükre, jövőjükre, vagy éppen gyülekezetükre, egyházukra nézve. Nem csak a téma és annak feldolgozása kapcsolódott Amerikához, hanem a helyi gyülekezet által készített szeretetvendégség is, amelyről nem hiányzott a hot dog, a popcorn, vagy éppen a muffin.
Egy pillanatra megidézték ugyan Kisgéresben a tengeren túli történelmet, zenét, vagy éppen ételeket, de csak azért, hogy a 3in1 alkalmak résztvevői merítsenek belőle ötleteket, elvigyenek gondolatokat, erősítsék hitüket, s álmaikat itthon valósítsák meg az Úr segítségével.

Az alkalmon készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

Nt. Blanár Gabriellával és Kovács Patríciával készült beszélgetés az alkalomról alább meghallgatható: