Jézus példázataiban mélyültek el a bibliaismereti vetélkedőre készülők

AddThis Social Bookmark Button

Isten igéjével élők egyetértenek abban, hogy a Szentírás nem versenyhelyzet generálására, vagy személyek, esetleg gyülekezetek közötti versengés munkálására adatott, de megoszlanak a vélemények arra vonatkozólag, hogy egyáltalán lehet-e, szabad-e a Bibliát, pontosabban a bibliaismeretet vetélkedő tárgyává tenni. A Zempléni Református Egyházmegyében 2018. március 10-11. napokon sorra került egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőn résztvevő gyerekek és felnőttek felkészültségét és a vetélkedőre való készülődését látva, bátran kijelenthető, hogy kellenek az ilyen alkalmak, mert hasznosak Isten üzenetének megismerése és a bibliaismeret elmélyítése tekintetében. 

Az egyházmegyében idén is a királyhelmeci gyülekezet vállalta a szervezés feladatát, de a feladat nagy része a vetélkedőt megelőző hetekben a bekapcsolódó gyülekezetekre, illetve a vetélkedőn résztvevő gyerekekre és felnőttekre hárult, akik a rendszeres találkozásaik során Jézus Krisztus példázataival ismerkedhettek meg. Március 10-én gyerekek töltötték meg a királyhelmeci gyülekezeti otthont. Molnár Éva helyi lelkésznő köszöntése, valamint Böszörményi Tamás nagykövesdi lelkipásztor énekvezetését követően, Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor igei üzenetet adott át a gyerekeknek, akik nyilvánvalóan „vették az üzenetet” és a 2Tim 3,16 alapján értették meg, hogy a teljes írás Istentől ihletett, s hogy az hasznos már az ő korukban is. A 17 csoport három kategóriában versenyzett, de az eredmények ezúttal is az alapos felkészültségről tanúskodtak. A papír alapú tudásfelmérést követően – a különböző helyről érkező csapatokat megkeverve –, ügyességi feladatokkal megtűzdelt, játékos vetélkedő vette kezdetét, ahol már kicsit felszabadultabban, a saját csapattársnak olykor egészen hangosan is szurkolva adtak számot a gyerekek a megtanultakról. Valószínűleg az eredményhirdetés sem szegte senkinek a kedvét, hanem inkább meghozta a kedvet adott a folytatáshoz, ahogyan azt egy, a dobogó legfelső fokáról most lecsúszó csapat meg is fogalmazta: „jövőre is jövünk”.

A felnőttek számára másodszor lett megszervezve a bibliaismereti vetélkedő, amelyre március 11-én került sor. A gyülekezeti otthont megtöltő felnőttek számából is nyilvánvaló volt, hogy az idén a tavalyinál is többen jöttek, s örvendetes, hogy több gyülekezet érkezett két csoporttal. A felnőttek is Jézus példázataival foglalkoztak, s a felkészülési időszakban több bibliaórás közösségben is ezek a témák jöttek elő, ami nyilvánvalóan segítséget jelentett a példázatok megismerésében és elmélyítésében. A résztvevőket Molnár István helyi lelkipásztor köszöntötte. Böszörményi Tamás nagykövesdi és Kiss Miklós örösi lelkipásztorok vezették gitárkísérettel az éneklést, ami nagyban segítette az igére figyelést, az arra való elcsendesedést. Kendi Csaba bacskai lelkipásztor, az egyházmegye esperese a 62. zsoltár írójának szavait idézve mutatott rá az Istennél való elcsendesedés fontosságára, az elcsendesedés egyetlen lehetséges módjára. A kilenc gyülekezetből érkező tizennégy csoport tagjai a gyerekekhez hasonló ügyességgel oldották meg a feladatokat és adtak számot a tudásukról. A feladatlapok javítása alatt volt lehetőség a beszélgetésre, ismerkedésre, a helyiek által készített frissítő fogyasztására, de voltak, akik a vetélkedő feladatait beszélték át csoporttársaikkal, vagy éppen az adott válaszok helyességéről akartak meggyőződni felkészítő lelkészeiket kérdezve. Az eredményhirdetésre természetesen a felnőttek is vártak, de szégyenkezni ezúttal sem kellett senkinek, hiszen elmondható, hogy a közös együttlétek és a megtanult példázatok által mindenki nyert, amit a bibliaismereti vetélkedő csupán megerősített.