Nagygéresben tartották az egyházmegye őszi közgyűlését

AddThis Social Bookmark Button


A Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek közül csak a nagygéresi egyházközség templomában van a maga nemében egyedülálló műemlék szószék, amit azok is megcsodálhattak, akik 2018. október 14-én részt vettek az őszi Egyházmegyei Közgyűlésen, s e célból léptek be a belülről már felújított, kívülről éppen felújítás alatt lévő templomba. A helyi gyülekezeti tagokat és a közgyűlés alkotó tagjait Kiss Miklós lelkipásztor köszöntötte. Ezt követően az egyházmegyébe a közelmúltba érkezett Hozákné Magyar Ildikó, szőlőskei lelkipásztor a Jn 21,15-17 alapján hirdette az Úr üzenetét, az Isten szeretetét, bűnöket megbocsátó kegyelmét. 

Az igehirdetést a jelenlévők számbavétele, a közgyűlés megalakulása és annak hivatalos része követte. Blanár Erik egyházmegyei főjegyző a korábbi egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvét ismertette és a legutóbbi egyházmegyei tanácsülésről is beszámolt. Ezt követően Kendi Csaba esperes időközi beszámolójára került sor, amelyben az igei gondolatai mellett az idén megvalósult egyházmegyei rendezvényekről is számot adott. Döntés született arról, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez a bistei egyházközség templomtető felújítására vonatkozó kérvénye legyen továbbítva. Az egyházmegye jövő évi programjainak támogatására, a Közalap egyházépítő keretéhez benyújtandó pályázatát is egyhangúlag támogatták a közgyűlés alkotó tagjai. Mindezeket követően az Egyházmegyei Közgyűlésen jelen lévő Fazekas László püspök is megosztotta gondolatait az egyetemes egyház jelenéről, az örömökről, hálaadásra okot adó feladatokról, de beszámolt az egyház kihívásairól és nehézségeiről is.
A gyűlést is lezáró közös imádságot megelőzően Kiss Miklós lelkipásztor szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket, így a terített asztal mellett folytatódhatott az egyházmegyét, a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteit érintő, azok szolgálatát előmozdító párbeszéd.
A közgyűlésen készült fotók a Képtárban  megtekinthetőek.

Hozák Magyar Ildikó igehirdetési szolgálata a közgyűlésen: