Mindenki úgy adjon...

AddThis Social Bookmark Button


A koronavírus járvány miatt most csupán a különböző telekommunikációs eszközök segítségével tud az igehirdetésre vágyakozó lélek egy-egy istentisztelethez kapcsolódni. Ezen közvetített igehirdetéseknek, online istentiszteleteknek - a megszokottól eltérő forma, s olykor istentiszteleti liturgia miatt - nem sokszor része az adakozásra való buzdítás, holott a Kis Káté tanítása ez esetben is igaz: áldozat nélkül ma sincs istentisztelet, ezért nem templom az, melyből hiányzik a persely és nem istentisztelet az, melyen nem adakoznak Isten dicsőségére. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miként tudjuk hálánkat kimutatni, hogyan tudjuk adományunkat felajánlani, ha az adakozás megszokott gyakorlata most nem működhet. Az Isten igéjével élő emberben ott van a vágy, hogy ezt megtegye, és ha televízióban, vagy rádióban, esetleg interneten hallgat is istentiszteletet, szeretné háláját pénzadományával is kifejezni, egyházközsége szolgálatát támogatni, ahogyan „rendes időben” a templomban is megtette ezt. Megoldás lehet otthon egy külön kis perselyt készíteni, vagy az elszánt adományt elkülönítve (pl. borítékba téve) kezelni és a korlátozások feloldását követően, az így félretett adományt a gyülekezeti perselybe elvinni. Gyülekezeti célra, az egyház szolgálatára szánt felajánlásunkat, adakozásunkat banki átutalással is el lehet küldeni az egyházközségünk folyószámlájára. E célból tesszük közzé a folyószámlával rendelkező és a közléshez hozzájáruló egyházközségek IBAN számlaszámát. Átutalás esetében a megjegyzés rovatban hasznos feltüntetni az adakozó személy, illetve család nevét. A banki átutalás mellett meg lehet találni a lehetőséget arra, hogy elszánt, Lélektől indított adományunk az adott gyülekezet Lelkészi Hivatalába, illetve az illetékes személyhez (pl. pénztáros, gondnok) eljusson.

Nem csak az adakozás ilyen módon való lehetőségére hívjuk fel a figyelmet, hanem az ige igazságára is: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.” (2Kor 9,6-8)

 

 Egyházközség

 IBAN számlaszám

 Bacska

 SK64 0900 0000 0001 0582 2844

 Bély

 SK74 5200 0000 0000 1574 9487

 Bodrogszentes

 SK72 0900 0000 0005 5259 9074

 Csarnahó

 SK38 0900 0000 0005 5126 6227

 Királyhelmec

 SK60 0900 0000 0001 0582 2625

 Kisbári

 SK20 0900 0000 0051 4258 3750

 Kisgéres

 SK38 0900 0000 0001 0582 2633

 Kiskövesd

 SK04 0900 0000 0001 0582 4700

 Kistárkány

 SK08 1111 0000 0066 1257 6008

 Lelesz

 SK83 5200 0000 0000 1075 5765

 Nagybári

 SK03 0900 0000 0051 6796 5464

 Nagygéres

 SK08 0900 0000 0005 5135 7268

 Örös

 SK63 0900 0000 0001 0582 2668

 Perbenyik

 SK52 0900 0000 0005 5124 7157