Generális Konvent húsvéti körlevele

AddThis Social Bookmark Button


Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!
Az egyházi évben két nagyon fontos, kötött idejű felkészülési időszak van. Mindkettő negyven-negyven napig tart. Mindkét időszak középpontjában a húsvéti esemény, Jézus Krisztus feltámadása áll. Az első negyven nap a visszahúzódásnak, a befelé fordulásnak, a lemondásnak és az elcsendesedésnek az időszaka. Sok-sok imádsággal, bűnbánattal és böjtöléssel készül a keresztyén világ, s benne mi, reformátusok is Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére.

A húsvétot követő negyven napos felkészülési időszak hasonlóan fontos, hiszen átéljük és megéljük a húsvét csodáját, a feltámadás mindent átjáró örömét, azt a teljes örömöt, ami a megváltott keresztyén emberek ismertetőjegye. Húsvét a kezdete és a kiindulópontja a keresztyén ember örömének, hiszen az evangélium örömhír, a keresztyénség pedig az öröm vallása. Ez az öröm nem holmi könnyed vígasság, nem evilági „örömködés”, hanem a mi örömünk, a Krisztusban és Krisztus által legyőzött szomorúság.

Húsvétnak ezen a szent ünnepén tetszett az Istennek úgy próbára tenni minket, hogy el kell engednünk mindent, ami az ünnepi megszokás része volt. Most húsvétkor a harangszó a televízió vagy az internet elé hívogat minket, az úrvacsorát nem a lelkész kezéből vesszük, elmaradnak az ünnepi köszöntések és kézfogások. Egyetlen egy dolog maradhat most meg: a Krisztusban elnyert szabadítás, s a Megváltó bennünk teljessé lévő öröme. Így lehetünk mégiscsak gyülekezetben összegyülekezés nélkül, így lehet templommá minden otthon, s így kapaszkodhat össze lélekben mindenki, aki osztozik a húsvét örömében.

Krisztusban elnyert új életünk, tőle kapott apostolságunk ennek az örömnek a megélésére és hirdetésére hatalmaz fel bennünket, különösen is ebben az időszakban, szolgálva és könyörögve azokért, akik még nem ismerik a feltámadt Krisztust és a megszabadított ember örömét. Tudva és nem felejtve Megváltónk szavát:

„…kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.” (Jn 16,24b)

2020 húsvétján

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!

Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor főgondnok - Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok - Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla püspök és Dr. Dézsi Zoltán főgondnok - Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok - Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok - Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok - Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok - Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok - Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv főgondnok - Tiszántúli Református Egyházkerület