Királyhelmeci Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Kostolný rad 13
077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.: +421-(0)56-6321972
Weboldal: http://www.refkoinonia.sk

Lelkipásztorok: Molnár Elemér, Molnár István, Molnár Éva

Gondnokok: Varga János, Kulcsár Eleonóra

Írásos dokumentumok alapján megállapítható, hogy már a XIV. század elején volt Királyhelmecen templom. A reformátori tanok elterjedésével a lakosság szinte teljes egészében reformátussá lett és 1612-től kezdődően már anyaegyházközségről lehet beszélni. 1629-ben a vizitációt végző Miskolczi Csulak István református templomról tesz említést. Ez feltehetően a jelenlegi római-katolikus templom. az ellenreformáció erősödésével 1671-ben a római katolikusok visszaszerezték e templomot. A kurucháborúk idején Bodrogköz pusztult és elnéptelenedett, és ezt kihasználva a reformátusok 1703-ban ismét visszafoglalták a templomot, ami 1718-ban leégett. A romos templomot Tahy Károly Ferenc leleszi prépost kezdeményezésére 1719-ben a római-katolikusok ismét visszafoglalták, de 40 évig nem használták. 1757-ben újraépítik.
A reformátusok a templom leégése ill. elvétele után nem sokáig maradtak az imádság háza nélkül. Először a Gombos-féle kúria földjén építettek fából egy kis templomot. Ezt használták 1753-ig, amikor valószínűleg már szűknek bizonyult és újat építettek - ugyancsak fából. A római-katolikus püspöki felmérők így írtak róla: "… egy teljesen új és szép oratórium van egy más helyen, nem azon, ahol a régen épített oratórium volt, hosszúsága 11, szélessége 5 öl, ablaka van, fából és fatörzsekből van összeállítva és fa szószékkel és ülőalkalmatosságokkal van ellátva. Nem csak a város lakosainak részére, hanem a körben levő helyiségek lakosainak a részére is szolgál, mert olyan nagy. Gyönyörűen felszerelt templom, díszes, és megfelelően el van látva, tehát egy rendes hivatalos oratórium, és ezt mi igazoljuk…"
Mivel nem volt engedélyük az újjáépítéshez a vármegye a tetejét leromboltatta. Ezután gallyakkal fedték be és egy ideig még itt tartották az istentiszteleteiket, de azután ez a templom a tűz martaléka lett. Ezek után hosszú évtizedekig templom nélkül maradt a református gyülekezet. Hiába fordultak kérelemmel magához a királynőhöz - Mária Teréziához, hogy engedélyezze a templom építését, kérésüknek nem tettek eleget. csak II. József türelmi rendelete tette lehetővé, hogy ismét templomot építsenek. Az első kőből készült református templomot - a most meglévő templom elődjét - 1787-ben szentelték fel. Csakhamar szűknek bizonyult, ezért 1863-ban kibővítették és tornyot is építettek hozzá. Nem egész 30 év múlva - 1892 és 1893 között újabb bővítés következett és pszeudogótikus stílusjegyekkel díszítették. A legutóbbi teljes rekonstrukció, melynek során a templom mai képe kialakult, 1923-ban volt. Akkor nagyon jó munkát végeztek, mert a templom belső festése 74 éven keresztül nem szorult javításra.
Az orgonát 1908-ban építi Angszter József és fia, akik a századfordulón és századunk elején több ref. templomunkban építettek orgonát.
A következő javításra 1949-ben kerül sor, amikor a tornyon végeznek javításokat, s ekkor szerelik fel a villámhárítót is. Majd 1955-ben kerül sor a templom teljes külső javítására. Ekkor cseréli ki a fából készült, de már elkorhadt ablakokat a mostani ablakokra. 1968-ban villamosítja a gyülekezet az orgonát. 1969-ben pótolják a még 1943-ban háborús célokra elvitt harangot. 1971-ben ismét templomjavítás és 1972-ben a harangok villamosítása következik. 1973-ban megreped a harang, ezért újraöntik. 1975-ben a parókiát újítja fel a gyülekezet, 1984-ben a templomtető lefestése következik. 1985-ben központi fűtés kerül a parókiára és 1989-ben a templomba.
Már volt említve, hogy a templom utolsó nagyobb bővítésére 1892-93-ban került sor. A 100 éves jubileumra készülve 1991-ben elhatározta a gyülekezet a templombelső festését. Ebben megakadályozta a gyülekezetet az, hogy a harangot újra kellett öntetni, ill. az akkori lelkipásztor, Ásványi János 1992-ben bekövetkezett halála. A lelkészválasztás után a gyülekezet előbb a parókiát újítja fel. 1993. X. 17-én kerül sor a harangszentelésre és lelkészbeiktatásra.


A királyhelmeci református templom belső teréről készült panoramatikus képfelvétel ide kattintva elérhető. A kép készítője Molnár Sándor.