Kisbári Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Malá Bara
076 32
Lelkipásztor: Mgr. Tóth Szilvia
Gondnok: Fedor Mária

A Zempléni-szigethegység déli peremén, II. Rákóczi Ferenc fejedelem szülőfaluja Borsi szomszédságában fekszik egy nagy múltú kis község: Kisbári. Okiratos említése már 1296-ból van Bary néven, mint a hasonló nevű család birtoka. A 14. században Egyházasbári néven ismert, ami közvetve utal a templom létére.
A falu lakosai a régi századokban elsősorban állattenyésztéssel és vadászattal foglalkozta, de fokozatosan előtérbe került a szőlőtermesztés is. A hagyomány szerint IV. Béla a tatárjárás után, ahogyan Tokaj Hegyalja más településeire ide is olasz szőlőműveseket telepített.
Kisbári református temploma kétségtelenül ősi eredetű. Román stílusban épült valószínűleg a 13. század közepén. Az első templom külleméről nem maradt leírás, de az bizonyos, hogy a megmaradt szentély és a kisebb hajó még akkor készült. A templomot a 15. század végén kibővítették. A nagyobb hajó és a torony alsó része is valószínűleg ekkor épült. Ablaka barokk stílusú.
A 2004-ben végzett archeológiai feltárások során eddig fel nem tárt román korból származó ill. 14. és 15. századi leletekre bukkant a feltárást végző szakember (románkori ornamensek, 15. és 16.sz. első feléből származó díszítés a boltozat ill. a diadalív belső éle mentén 2 cm széles sávban, mely két vésett vonalból tevődik össze, – ezek talán a legérdekesebbek).
A legrégebbi tárgyi bizonyíték a templomban található kegyúri szék. Feliratának megmaradt része, amely 1651-bol származik Bári Mihályról és nejéről Horváth Katáról emlékezik szép korabeli magyar nyelven. A feliratos pad arra is utal, hogy Bári Mihály tevékenyen hozzájárult a templom belső felszerelésének megújításához s valószínű, hogy a templom karbantartásában is fontos szerepe volt a 17. század közepén.
A templom egykori bejárati ajtaja a 15–16. századból, a 2 db címerrel díszített patrónus pad 1789-ből, a mai napig használatos úrvacsorai kehely a 17. századból való. A templomban az északi oldalon vörös márványból készült 1898-ban az a sírkő, amely gróf Vay Károlyné Lónyay Ida fiának Vay Tihamérnak állít emléket, ki a 19. században volt Kisbári fő birtokosa.
A község műemlék temploma egyike vidékünk legszebb és legértékesebb templomainak.
A vasárnapi istentiszteletek időpontja: 9:00.

A kisbári gyülekezetről, értékes terítőjének restaurálásáról készült rádiós interjút alább meg lehet hallgatni.