Nagybári Református Leányegyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Veľká Bara
076 32
Lelikipásztor: Mgr. Tóth Szilvia
Gondnokok: Katona Róbert és Lipan Éva 

A Pilis hegy lejtőin fekvő Nagybári neve csak a 15. Században jelenik meg az eddig ismert írott forrásokban. Az első név szerint azonosítható ura Lónyay György volt 1419-ben. Ugyanebben a században további birtokosok még a Pesthi, a Kálnai, a Leszteméri és a Vitéz családok. Az 1500-as évek második felében a Lónyayak mellett jelen voltak még a Bay, Teoros, Varsady, Rónay és a Bogdányi nemzetségek. A csekély népességű településnek gyakran változtak a birtokosai. A 17. században a Lónyay, Bocskay, Bónis, Dessewffy, Aspremont, Veres és a Kazinczy családok is magukénak mondhattak egy részt Nagybáriból.
A mostani református templomnak nem volt középkori elődje, ami érthető, hiszen csak egy negyedórányi járásra van innen Kisbári temploma. A templom létéről szóló hiteles adatok közül a legrégebbi 1773 tájáról való: „Paticsból vert oratóriuma van, amit zsúppal fedtek. Egyetlenegy harangon kívül semmi felszerelése sincs.” Ez az egyszerű imaház a 19. század elejéig volt meg, amikor megépítették a mostani elődjét 1799-1801 között és 1801.december 13-án felszentelték. Szerény építmény volt, torony nélkül, ezért harangláb állt mellette 1890-ig, amikor teljesen felújították megépült a torony és lényegében elnyerte a mai formáját.
A 2003-ban Tóth Márta gondnoksága idején a felújítások alkalmával a tetőszerkezet teljes egészében lett kicserélve és új cserép került a tetőre. A torony meg lett erősítve ill. új burkolattal befedve. A templom tornyára új csillag került. A munkálatok során került sor a templom belsejének újrafestésére.
A vasárnapi istentiszteletek időpontja: 10:00.

A nagybári gyülekezet szószékcseréjéről készült rádiós riport alább meghallgatható.