Ladmóci Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Kostolný rad 115
Ladmovce
076 34
Mobil: +421-949-418 463
Lelkipásztor: Spisák István

Ladmóc a Zempléni szigethegység délkeleti szegélyén a Bodrog folyó jobb partján fekszik.
Már az 1332-1337 között készült pápai adószedők jegyzékében is szó esik itt egy templomról, amelynek Antal /Anthonius/ nevű papja volt. A község a 19.század első felében fokozatosan elköltözött a magasabban fekvő részekre, mivel az áradások már korábban is károsították. Ennek következtében a régi templomot is kénytelenek voltak elhagyni .A gyülekezet ezért 1826-1834 között klasszicista stílusban megépítette a falu fölött álló új templomát , miközben a régi templom belső felszerelésének több elemét is átmentették az új templomba.
A régi templomban az utolsó istentiszteletet 1834.március 2-án tartották , az új templomot pedig 1835-ben szentelték fel. A mai templom , többszöri felújítás után , amely nem érintette eredeti klasszicista jellegét , egyike legszebb templomainknak. Kiemelkedő helyzetével Ladmóc amúgy is szép panorámájának legfőbb ékessége. Templomunk jelenleg is felújítás alatt áll.
Az elmúlt években Istennek legyen hála sikerült a templom tetőzetének és fedőanyagának teljes cseréjét elvégezni, villanyhálózatát felújítani, ajtajait és ablakait kicserélni. Ebben az esztendőben a templom belsejét szeretnénk felújítani.
1954-től a gyülekezetnek nem volt állandó lelkésze, így a régi lakatlanul álló parókiája teljesen tönkrement. A gyülekezet 1995-ben úgy határozott, hogy saját lelkészt szeretnének. Ezért új parókiát kezdett építeni , melyet 2001 szeptemberében fejeztek be, amikor is a gyülekezetbe érkezett a meghívott és megválasztott lelkipásztor családjával.
A Ladmóc-i gyülekezetnek mindössze 175 választójoggal rendelkező tagja van.
Rendszeres alkalmaink: Hittan és kátéoktatás, bibliaóra, énekóra, vasárnapi iskola. A fő istentisztelet vasárnap 10.30-tól kezdődik.
Gyülekezetünkben áldásos tevékenységet fejt ki a Nőszövetség.
Mivel gyülekezetünknek két kórusa van , egy felnőtt és egy gyermek, ezért a gyülekezetben rendszeres kórusszolgálatok vannak – egyházi ünnepeinken , esküvők , keresztelők alkalmával.
Templomunk kitűnő akusztikájával és a gyülekezet vendégszeretetével 2002-től várja a közeli és távoli gyülekezetek énekkarait és kórusait - kórustalálkozók keretében - Urunk közös dicséretére. Idén immár a VI. Ladmóci kórustalálkozóra készülünk.
A gyülekezetben szintén már hagyomány lett az évenkénti anyák napi és adventi templomi koncert , valamint az öregek napja alkalmából készített színes műsor.