Nagygéresi Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Hlavná 48
Veľký Horeš
076 52
Tel.: +421-56-6397243
Helyettes lelkész: Kása Melinda
Gondnok: Kanócz Zoltán


Nagygéres felső-bodrogközi település, a mai magyar-szlovák államhatár mentén terül el, Királyhelmectől délkeleti irányban. Első írásos emlékek a 13. sz. elején említik, mint a Zempléni vár tartozékát. Fontos kereskedelmi útvonal mentén feküdt, termékeny földjeit sokáig nagybirtokosok uralták, egészen a 19. sz.-ig. Később jellegzetesen kisnemesi településnek számított, ahogyan a régiek emlegetik „nemes nemzetes” falu.
A falu templomáról első említést 1438-ból találunk, amikor már kőtemplom állt a faluban, minden valószínűséggel a református helyén. A római katolikus közösség a reformáció idején eltűnt, a reformátusoknak ekkortájt már saját prédikátoruk volt. A mai református templom elődjét, – amely mentsvárként állt az ellenreformáció idején – 1822-ben lebontották, mivel az szűknek és gyengének bizonyult, állapota megromlott. Az építkezést tűzvész akadályoztatta ugyan, de 1825-re elkészült. Az új templomnak csupán rövid ideig örvendezhettek a nagygéresiek, mert az egész falut elpusztító (1827-es) tűzvész során leégett. Ekkor megsemmisült minden gyülekezeti okirat is. A gyors újjáépítésnek köszönhetően a templomot már a jövő évben használják istentiszteleti célokra. Mai, klasszicista jegyeket viselő szépségét az 1908-as, valamint az 1936-os felújítások során nyerte el. Templomunk állapota azóta igencsak megromlott mind külsőleg, mind belsőleg. Felújítása sürgős és elsődleges feladata egyházközségünknek.
Bár Nagygéres hajdani dicsősége mára igencsak megkopott, a valamikori esperesi székhelyből, az ezer lelkes gyülekezetből mára egy szerény templomjáró gyülekezet maradt. Ennek gyökerei a két világháború és az azt követő deportáció, a baloldali szlovakizációs törekvések és napjaink anyagias életszemléletében keresendők. Mindezek ellenére erős hittel fáradozunk azon, hogy új erőre kapjon gyülekezeti életünk az evangélium hirdetése által; valamint azáltal, hogy a ránk bízottakkal hűen sáfárkodjunk.
Istennek legyen hála: a gyermek- és ifjúsági munka szépen kibontakozott; a betegek és idősek látogatása is szép rendben folyik. A gyülekezetet 12 tagú presbitérium vezeti, valamint helyi nőszövetség is szolgál a közösségi alkalmak megszervezésében. A megközelítőleg 300 nyilvántartott reformátusból 190 az adófizető, akik önkéntes adományai fedezik az anyagi terheket.