Perbenyiki Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Kostolná 216
076 51 Pribeník
Tel.: +421-(0)56-6322422
Mobil: +421-(0)907-192708
Fax.: +421-(0)56-6322422
Lelkipásztor: Szabóné Kozár Éva
 

Perbenyik a magyar határ szélén levő 3 felekezetű bodrogközi község.
Egy 1721-ből származó adat szerint már „igen régen virágzó eklézsia volt”, ami alapja annak a feltételezésnek, hogy az 1600-as évek elején a földesúr református vallásra tért át és a templom átment a reformátusok használatába.
A jelenlegi óromán stílusú templom 1875-ben épült, a torony 1904-ben a két harang súlya 10 mázsa.
A gyülekezet nem nagy (270 lélek). De életképes. Ezt bizonyítja a sok építkezés, javítás amely sok munkával és nagy költséggel járt.
Az adakozásban, templomlátogatásban, áldozatkészségben a gyülekezet példaadó. Ebben élen jártak és járnak a gondnokok és presbiterek. Nagy segítséget nyújt a gyülekezet szolgálatában a 10 éve alakult Nőszövetség. Fiatalok és idősek szeretik templomukat, egyházukat, igyekeznek mindenben segíteni, hogy a múltban virágzó gyülekezetnek méltó utódai lehessenek és az átvett örökséget tovább virágoztassák Isten dicsőségére.
Az Egyház Ura tartsa meg továbbra is az Ő itt élő népét, gyülekezetét igaz hitben, egységben, szeretetben és békességben. SOLI DEO GLORIA!