Nagygéresben tartották az egyházmegye őszi közgyűlését

AddThis Social Bookmark Button


A Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek közül csak a nagygéresi egyházközség templomában van a maga nemében egyedülálló műemlék szószék, amit azok is megcsodálhattak, akik 2018. október 14-én részt vettek az őszi Egyházmegyei Közgyűlésen, s e célból léptek be a belülről már felújított, kívülről éppen felújítás alatt lévő templomba. A helyi gyülekezeti tagokat és a közgyűlés alkotó tagjait Kiss Miklós lelkipásztor köszöntötte. Ezt követően az egyházmegyébe a közelmúltba érkezett Hozákné Magyar Ildikó, szőlőskei lelkipásztor a Jn 21,15-17 alapján hirdette az Úr üzenetét, az Isten szeretetét, bűnöket megbocsátó kegyelmét. 

Az igehirdetést a jelenlévők számbavétele, a közgyűlés megalakulása és annak hivatalos része követte. Blanár Erik egyházmegyei főjegyző a korábbi egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvét ismertette és a legutóbbi egyházmegyei tanácsülésről is beszámolt. Ezt követően Kendi Csaba esperes időközi beszámolójára került sor, amelyben az igei gondolatai mellett az idén megvalósult egyházmegyei rendezvényekről is számot adott. Döntés született arról, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez a bistei egyházközség templomtető felújítására vonatkozó kérvénye legyen továbbítva. Az egyházmegye jövő évi programjainak támogatására, a Közalap egyházépítő keretéhez benyújtandó pályázatát is egyhangúlag támogatták a közgyűlés alkotó tagjai. Mindezeket követően az Egyházmegyei Közgyűlésen jelen lévő Fazekas László püspök is megosztotta gondolatait az egyetemes egyház jelenéről, az örömökről, hálaadásra okot adó feladatokról, de beszámolt az egyház kihívásairól és nehézségeiről is.
A gyűlést is lezáró közös imádságot megelőzően Kiss Miklós lelkipásztor szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket, így a terített asztal mellett folytatódhatott az egyházmegyét, a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteit érintő, azok szolgálatát előmozdító párbeszéd.
A közgyűlésen készült fotók a Képtárban  megtekinthetőek.

Hozák Magyar Ildikó igehirdetési szolgálata a közgyűlésen:

Egységben az erő, családban a jövő – új állomásához érkezett a Zempléni Egyházmegye programsorozata

AddThis Social Bookmark Button


Sok család számára a szeptemberi hónap egy kicsit zsúfoltabb az esztendő más hónapjaihoz képest, hiszen ahol iskolaköteles gyermek van, ott ilyenkor a tennivaló is megsokasodik. Vannak, akiknél komoly változásokat is hoz az ősz első hónapja, hiszen a kisebbek közül sokan ilyenkor kezdik meg az óvodát, a nagyobbak az iskolának, vagy éppen a középiskolának a kapuit lépik át. A főiskolára, egyetemre járó ifjak már önállóbbak, azonban a család támogató háttérként itt is jelen van a nagybetűs életre tanulással készülő gyerek mögött. Akárhogyan is van, a gyermekes családok élete szeptemberben egy kicsit zajosabb, mozgalmasabb, sűrűbb. 

A Zempléni Református Egyházmegye ebben a mozgalmas hónapban is kínált a családoknak lehetőséget a más milyen módon való egymásra figyelésre, együttlétre, hiszen szeptember negyedik hétvégéjén a Családok éve programsorozat keretében két alkalmat is szervezett, amelyeken a hangsúlyt a családra, a családon belüli kapcsolatokra és e kapcsolatok Istentől való voltára kívánta irányítani.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális a Közművelődési Központja támogatásának köszönhetően Prof. Dr. Bagdy Emőke, református pszichológus, író, egyetemi tanár, pszichoterapeuta 2018. szeptember 21-én Királyhelmecre érkezett, és a helyi gimnázium aulájában tartott előadást „A család jövője, a jövő családja” címmel. Magyarország egyik legelismertebb szaktekintélyét könyvei és mediális megjelenései által sokan ismerik, de minden bizonnyal megnyerő személyiségének és egyéni kisugárzásának is köszönhető, hogy sokan voltak kíváncsiak a Bodrogközbe először látogató előadó gondolataira. A szép számban összegyűlt jelenlévőket Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor köszöntötte és méltatta Dr. Bagdy Emőke életútját, munkásságát. Kendi Csaba esperes köszöntő szavaiban bemutatta az egyházmegye által a Családok évében szervezett programsorozat alkalmait, amelynek a királyhelmeci előadás is része. Mindemellett örömét fejezte ki, hogy a jelenlévők sorában lát ismerős arcokat a gyülekezetekből, olyanokat, akiket oda tud kötni egy-egy gyülekezethez. „Az is különös öröm – folytatta az esperes –, hogy olyan arcokat is látok, amelyeket nem tudok a mi gyülekezetinkhez odakötni, ami azt jelenti, hogy a Zempléni Egyházmegye tud szolgálni azok felé is, akik nem tartoznak a református gyülekezetekhez.” Az esperes örömét és háláját kifejezve gondolatait a Példabeszédek könyve 9. fejezetének a 10. versével zárta: A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.

Prof. Dr. Bagdy Emőke

Az előadó felvezetésében utalt rá, hogy az előadás témája szívügye, mivel az emberi boldogságnak a bölcsője, hogy családban élhetünk, családba születünk, a család oltalmában van otthonunk, van hová hazamenni és ilyen módon az a fogalom, hogy otthon, különös jelentőséget nyer a számunkra. A professzorasszony hosszasan felvázolta mindazokat a káros tényezőket, amelyek a családokat és egyáltalán az emberi kapcsolatokat kikezdték, egyre inkább rombolják, amelyek már-már azt akarják elhitetni, hogy vége van a családnak. Bagdy Emőke azonban rámutatott, hogy van jövője, lehet jövője a családnak. „Meglehet, hogy nagyon tragikus a helyzet, ami felé tartunk, vagy amiben vagyunk, de hogy egészségben hosszú életűek legyünk és boldogok legyünk, annak feltétele, hogy teremtsük meg azt a családi fészket, ahol eléggé jelen van anya, apa és az a szövetség, amely útra bocsátja a gyermeket” – fogalmazott az előadó.

A Zempléni Egyházmegye programsorozatának részeként Nagykövesden valósult meg szeptember 23-án a Családi délutánként meghirdetett alkalom, amelyre már a gyermekeket is várták a szervezők. A nagykövesdi vár tövébe érkezők vasárnapi gyülekezetté, egy nagy családdá lettek és a szeles idő ellenére is megtöltötték a szabadtéri színpad előtti teret. A vendégeket a helyi lelkipásztor, Böszörményi Tamás köszöntötte, majd a Karcsa parti dicsőítő zenekar vezetésével közösen dicsérték énekszóval az Urat. Ezt követően Blanár Erik, az egyházmegye főjegyzője az 1Móz 1,26-27 alapján hirdette Isten üzenetét a jelenlévőknek. Igehirdetésében utalt rá, hogy igen sokszor eltakarjuk magunkban azt, ami Istentől van, ezért szükséges is, hogy Jézus arcába tekintve, egyre inkább, egyre többet Őt szemlélve, egyre jobban hasonlítsunk hozzá és egyre inkább átváltozzunk Jézus Krisztus hasonlatosságára. A lelkipásztor igehirdetése végén buzdította a jelenlévőket, hogy keressék a kapcsolatot Istennel. „Vigyük magunkkal az Úr Jézus Krisztus. Hordozzuk őt a szívünkben, gondolatainkban, tetteinkben és sugározzuk Őt magunkból gyermekeink, férjünk, feleségünk, minden szerettünk felé. Őt vigyük magunkkal és magunkban családunk körébe. És ne csak Isten teremtményei legyünk, hanem aki ránk néz, aki szemlél az lássa, hogy mi Isten megváltottjai vagyunk” – fogalmazott az igehirdető.


Nt. Blanár Erik

A családi délutánra érkezőket Kendi Csaba, az egyházmegye esperese is köszöntötte, kifejezve örömét az alkalom megvalósulásáért, a közös együttlét áldásaiért és egyben köszönetet mondott a nagykövesdi gyülekezetnek az alkalom hátterének bebiztosításáért, valamint a Kulturális és Közművelődési Központnak az anyagi támogatásért. 

A nyitó áhítat után a kultúrház udvarán egyháztáji vásár alakult ki, hiszen több gyülekezet elhozta a saját maga által készített termékeket, és a vendégek asztaltól asztalig járva szemlélték a gyülekezetek kreativitását, vagy éppen ízlelték a helyi finomságokat. De a már-már vásári hangulathoz hozzájárultak a helyiek által készített finomságok, vagy éppen annak a lehetősége, hogy a FIRESZ BeülŐ kávézójában egy pohár forró ital mellett kellemes beszélgetések alakulhattak ki. A felnőttek mellett a gyerekek is rendkívül jól érezhették magukat a vár árnyékában, s többen a várhegyet is megmászták. A gyerekprogramok azonban még a „vártúránál” is érdekesebbnek bizonyultak, hiszen a csicseri Százszorszép Óvoda népi játszóházában és a helyiek által vezetett kézműves sátorban mindig voltak szép számmal gyerekek. Balázs Lilla, a Petőfi program ösztöndíjasa is jelen volt a családi délutánon, aki egy interaktív mesemondásba vonta be a gyerekeket, a mesemondás közben is tanítgatva őket kultúránkra, népi dalocskákra, apró tánclépésekre.

Játékba merülő gyerekek

A kultúrházban a gyerekprogramot a felnőtteknek szánt előadás követte. Szőke Attila Szilárd és felesége Etelka, a Dunakesziről érkezett lelkészházaspár „Három ördögi tánc – Viták és feszültségek, melyek felőrlik a házasságot” címmel tartották meg előadásukat. A házassági válságokat előidéző és azt nagyban munkáló, a hétköznapi életből vett helyzeteket, párbeszédeket mutattak be előadásukban, de a krízisek lehetséges megoldására, a házasságot gyógyító beszélgetésekre is tanácsokat adtak. Az előadást követően Asszonyi Árpád, egyházmegyei gondnok köszönte meg a családi délután megszervezését, s záró mondataiban ráirányította a figyelmet a családot leginkább összetartó kapocsra, kötelékre, a szeretetre.
A Zempléni Egyházmegyében több alkalommal valósult már meg egész napos rendezvény formájában Egyházmegyei Nap, azonban Családi délutánra most első alkalommal került sor. A rendezvényen az egyházmegye szinte minden gyülekezetéből érkeztek résztvevők, akik hazaérkezve nem csak a kicsiny családjukat, vagy házastársi köteléküket erősíthetik, hanem a nagyobb családjukat, az egyházközségüket is, hiszen Nagykövesden megélhették, hogy jó együtt lenni, jó közösségben lenni, jó közösen Istenre figyelni.

Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása alább meghallgatható:

Családi napot szerveztek Kistárkányban

AddThis Social Bookmark Button

A kistárkányi református gyülekezet családi napja a rossz idő ellenére is sokakat vonzott 2018. augusztus 26-án, hiszen a református templomba nem csupán helyiek, de a környező településekről is érkeztek Krisztus nagyobb családjába tartozók, az igére és értékes gondolatokra vágyók. 

Tarr Ferdinánd

A helyi lelkipásztor, Tarr Ferdinánd köszöntőjében utalt rá, hogy az időjárás kicsit átrendezte a terveiket, hiszen azt szerették volna, ha a templomkert megtelik és az előre elkészített sátrak alatt tudnak beszélgetni, találkozni egymással és a gyerekek így tudnak játszani, ami a rossz idő miatt sajnos már nem történhet meg. Nagyjából így van ez a családi életünkkel is – fogalmazott a lelkipásztor –, hiszen eltervezünk valamit, amikor fiatalok vagyunk, mikor összeházasodunk, de kicsit átrendeződnek a dolgaink, jönnek a viharok, mindenféle problémák, bajok, de Isten azt akarja, hogy így is megálljunk, így is kiálljunk, így is megmaradjunk családi kötelékeinken belül és ne dobjuk el azt magunktól, amit nekünk az Úr adott. Ennek megtartásához olyan erőforrásokra van szükség, amelyek nem magunkból származnak, nem a mi tehetségünkből jönnek elő, hanem felülről származnak, a mennyei Atyától. Ezekben az erőforrásokban van lehetőség előre jutni, gazdagodni a családi napon – zárta felvezető gondolatait a lelkipásztor.
A délután folyamán a Karcsa–parti dicsőitő zenekar többször is szolgált, hiszen mind az előadás felvezetőjeként, mind az istentiszteleten Istent magasztaló énekeket énekeltek és tanítottak a gyülekezetnek.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita 

A család működésével és gyermekneveléssel kapcsolatos gondolatait Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató osztotta meg a jelenlévőkkel, aki „Egymást szeretni születtünk” címmel tartotta meg előadását. A lelkes előadó a hallgatóság figyelmét lekötötte, hiszen a jelenlévők a koruktól, vagy családi helyzetüktől függetlenül valamennyien tudhattak kapcsolódni az érdekfeszítő előadás témájához és akár saját életük vonatkozásában is találhattak kapcsolódási pontokat. Az előadást követően személyes ismerkedésre, találkozásra is nyílt lehetőség az előadóval a terített asztal mellett, hiszen a helyi gyülekezet vendégségre, „nagycsaládi estebédre” hívta a jelenlévőket.

Kendi Csaba

A délután további részében Isten igéjén volt a hangsúly, hiszen a zenés áhítat minden eleme az Úrra mutatatott. A zenekar által vezetett közös ének után Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese a Mt 3,20-21.31-35 alapján hirdette Isten igéjét a kétféle családról, a vér szerinti kötelékről és a Krisztus családjába tartozásról. „A legcsodálatosabb az, ha a családtagokat, rokonokat mindkettő egyszerre fűzi össze. Ha a rokonok testvérek tudnak lenni, testvérei egymásnak a hitben, eltökélten arra, hogy az Isten akaratát tegyék.” – fogalmazott az esperes, majd óhaját is megfogalmazva szólt a jelenlévőkhöz, hogy „egyre többen válasszák Krisztus családját és törekedjenek arra, hogy Isten akaratát cselekedve szeretteik körében, vér szerinti családjukban, rokonságukban is elvégezhessék, amit az Úr rájuk bízott”.
A kistárkányi gyülekezet családi napja szorosan illeszkedett a családok évében tervezett egyházmegyei rendezvényekhez, amelyek mindegyike a család fontosságára, Isten előtti kedvességére, a családi élet isteni rendjére irányítja a figyelmet, s nem utolsó sorban segítséget nyújt a tisztább, keresztyénibb családi kötelékek éléséhez.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita előadása:

Nt. Kendi Csaba igehirdetése:

Egyházmegyei Közgyűlés volt Ladmócon

AddThis Social Bookmark Button


A lamdóci református templomban gyülekeztek össze 2018. április 15-én a Zempléni Református Egyházmegye lelkipásztorai és a gyülekezetek hivatalos küldöttei, hogy megtartsák az egyházmegye rendes évi közgyűlését.

A közös együttlét kezdetén Spisák István helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Fazekas Lászlót, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét és Fekete Vince főgondnokot, akik jelenlétükkel megtisztelték az egyházmegye ülését. A közös együttlét istentisztelettel kezdődött, amelyen Kiss Miklós, örösi lelkipásztor a Mt 21,28-31 hirdette az igét a gyűlés alkotó tagjai, a vendégek, valamint az istentiszteleten résztvevő ladmóci reformátusok előtt. Az igehirdető rámutatott arra, hogy milyen igenjei és milyen válaszai vannak is a keresztyéneknek Isten megszólítására, felszólítására, „a szőlőbe”, mint egyházi szolgálatba való küldésre.
Az istentiszteletet követően két nyugállományba vonult lelkipásztor köszöntésére került sor. Kendi Csaba esperes és Asszonyi Árpád főgondnok az egyházmegye nevében mondott köszönetet a két lelkipásztornak sok évtizedes szolgálatukért az egyházmegye területén. Sallai Tibor a szőlőskei és a hozzá tartozó bodrogszerdahelyi, újhelyi és borsi gyülekezetekből ment nyugdíjba. Szaszák József a zempléni gyülekezet és a hozzá tartozó Szentmária lelkészeként fejezte be hivatalos szolgálatát. Az esperes utalt a lelkészek szolgálatára, ami mindkét esetben négy évtizednél is több időt jelent az egyházmegye területén, és Ezékiel próféta 34. részének a 16. versével köszöntötte az ünnepelteket és köszönte meg a gyülekezetekben végzett munkájukat és egyházmegyei tisztségviselőként végzett szolgálatukat. Az egyházmegye főgondnoka a Préd 3,1 alapján utalt arra, hogy bár megvan az ideje a hivatalból való visszalépésnek, amit nyugdíjazásnak neveznek, ám az Istennek való szolgálatban nincs nyugdíjazás, s ilyen módon továbbra is erőt kíván a nyugdíjas években való szolgálathoz.
A gyülekezet által énekszóban mondott áldáskívánás után az egyházmegye vezetői a lelkészek hitvesét is köszöntötték, akik mindvégig hűséggel álltak lelkipásztor férjük mellett mindenkor segítve az ő szolgálatukat.
A megható perceket követően az Egyházmegyei Közgyűlés hivatalos megalakulására került sor. A számbevétel után Blanár Erik egyházmegyei főjegyző az őszi közgyűlés jegyzőkönyvét, majd az utóbbi időszak Egyházmegyei Tanácsüléseinek határozatait olvasta fel. Ezt követte az esperes beszámolója, amelyben a 2017-es esztendőnek, mint a reformáció emlékévének örömeiről, áldásairól, de nehézségeiről is számot adott. Dócs Szilvia pénztárnok az egyházmegye anyagi természetű dolgairól számolt be. Blanár Gabriella az egyházmegye missziói és diakóniai szolgálatáról, Molnár Éva a hitoktatásról és vallásos nevelésről, Molnár István a 2017-es esztendő építéseiről, felújításairól számolt be a közgyűlés alkotó tagjai előtt.
A beszámolókat követően Fazekas László püspök köszöntötte a jelenlévőket és különböző témákat érintve számolt be az egyetemes egyházban folyó szolgálatról, valamint a gyülekezeteket is érintő feladatokról, várható kihívásokról.
A püspöki köszöntőt és beszámolót követően Sallai Tibor szót kérve mondott köszönetet és adott hálát, hogy 43 éven keresztül szolgálhatott az egyházmegye területén, hogy a rá bízott feladatokat el tudta látni, s mindehhez az Úr erőt adott a számára. A felszólaló elköszönt a lelkészi kartól és az egyházmegye küldötteitől és meghagyásként a 2Pt 1,5-8 igeverseket olvasta.
Szaszák József is hálát adott az Úrnak, hogy megsegítette törekvéseiben, szolgálatában, mind azokban a feladatokban, amit élete folyamán végezhetett. A lelkipásztor 42 évnyi szolgálat után a Róm 8,28 igeverssel, mint személyes hitvallással köszönt el: Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. „Szeressétek továbbra is az Urat és adja, hogy minden legyen javatokra” – zárta gondolatait és ilyen módon a hozzászólások sorát a lelkipásztor, amit a gyűlés hivatalos részének a lezárása követett.
A közgyűlést követően a helyi lelkipásztor a kultúrházba invitálta a jelenlévőket, ahol a gyülekezet frissítővel, szeretetvendégséggel várta a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiből érkezett lelkipásztorokat, gondnokokat, vendégeket.

Örvendezve, fennhangon dicsérni az Urat - Beszámoló a Zempléni Egyházmegye kórustalálkozójáról

AddThis Social Bookmark Button


A kórustalálkozóra 2018. március 25-én, hagyományosan virágvasárnap került sor hét kórus és egy dicsőítő csoport részvételével a nagykövesdi református templomban.

A kórusokat a helyi lelkész, Böszörményi Tamás köszöntötte a kóruséneklésről tartott rövid elmélkedéssel. A virágvasárnapi evangéliumot Kendi Csaba, az egyházmegye esperese tolmácsolta a Mt 21,12-17 alapján. Igehirdetésében az igében világosan elkülönülő két hangra irányította figyelmünket, az adás-vétel, pénzváltás hangjára és a gyermekek hangjára, a dicséret és imádat hangjára. Majd feltette a döntő kérdést, hogy a személyes életünket a két hang közül melyik jellemzi inkább? Az Istentől adott legnagyobb jó is el tud torzulni az ember kezén, de engedhetünk Jézusnak, aki felforgat mindent, ami nem áll meg szentsége előtt.
A kórusok szolgálatához Balogh István zenetanár és leánya ihletett éneke vezetett át minket.
A kiskövesdi kórus egyik fontos jellemzője, hogy mindig olyan műveket énekelnek, amelyek zeneileg nagyon igényesek. Az új tagokkal is bővült énekkar Balla Sarolta és Gabriella vezényletével kortárs darabokat választott a kórustalálkozóra.
A kisgéresi Dávid lantja gyerek éneklőcsoport Furik Mária vezetésével és citerakíséretével nagyon jó zenei ízléssel összeválogatott énekcsokorral tett bizonyságot.
A kisgéresi énekkar kevéssé ismert énekeskönyvi énekekkel, hitvalló énekkel és népdalzsoltárral igazi kincset adott át a hallgatóknak. A kórus énekét Kovács Gáborné kísérte zongorán, Blanár Panna fuvolán, Blanár Erik pedig dobbal erősítette a ritmust.
A tiszacsernyői énekkar bár még kezdő kórusnak számít, Tarrné Bial Ivett vezetésével nagyon gyorsan fejlődik. Drahomereczky Zsuzsanna szép hangja a szóló részeknél betöltve a templomot szívtől szívig jutott.
Az ágcsernyői énekkar saját és virágvasárnapi verssel is köszöntötte a kórustalálkozó résztvevőit. Az énekkar és a kórusvezető, Illés Angelika közti szeretetteljes kapcsolat érezhető volt a kórus megszólalásában.
Az örösi gyülekezet énekkara idén már 23 éve végzi szolgálatát, ifj. Hornyák István vezetésével dicséri az Urat. A kórus csodás tulajdonsága, hogy mindig meg tudnak újulni. Az új tagokkal kibővült énekkar sokszínű csokrot adott át a hallgatóknak.
A Karcsa-parti dicsőítő csoport az általuk énekelt 4 énekkel a szívükben élő Krisztusról adott bizonyságot és képet festettek a bennük élő reménységről.
A nagykövesdi énekkar Gulyás Hajnalka vezetésével méltó befejezése volt az alkalomnak. Mozgalmas énekeikkel örömet énekeltek a hallgatók szívébe. Éneküket Balogh István kísérte zongorán, szólót énekelt Pálóczi Anita, Tóth Eszter és Balogh Nóra.
A kórusokat az Egyházzenei osztály képviseletében Bodnár Noémi értékelte és bíztatta, majd Balla Sarolta egyházzenei tanácstaggal átadták a kottaajándékokat, a gyülekezet pedig az erre az alkalomra készített dísztányérokat. Az alkalom a gyülekezeti teremben folytatódott a roskadásig megrakott asztaloknál jókedvű beszélgetéssel, tapasztalatcserével. -bn.-

Az Egyházmegyei Kórustalálkozón Nagy Sándor által készített fotók a Képtárban megtekinthetőek. 

Jézus példázataiban mélyültek el a bibliaismereti vetélkedőre készülők

AddThis Social Bookmark Button

Isten igéjével élők egyetértenek abban, hogy a Szentírás nem versenyhelyzet generálására, vagy személyek, esetleg gyülekezetek közötti versengés munkálására adatott, de megoszlanak a vélemények arra vonatkozólag, hogy egyáltalán lehet-e, szabad-e a Bibliát, pontosabban a bibliaismeretet vetélkedő tárgyává tenni. A Zempléni Református Egyházmegyében 2018. március 10-11. napokon sorra került egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőn résztvevő gyerekek és felnőttek felkészültségét és a vetélkedőre való készülődését látva, bátran kijelenthető, hogy kellenek az ilyen alkalmak, mert hasznosak Isten üzenetének megismerése és a bibliaismeret elmélyítése tekintetében. 

Az egyházmegyében idén is a királyhelmeci gyülekezet vállalta a szervezés feladatát, de a feladat nagy része a vetélkedőt megelőző hetekben a bekapcsolódó gyülekezetekre, illetve a vetélkedőn résztvevő gyerekekre és felnőttekre hárult, akik a rendszeres találkozásaik során Jézus Krisztus példázataival ismerkedhettek meg. Március 10-én gyerekek töltötték meg a királyhelmeci gyülekezeti otthont. Molnár Éva helyi lelkésznő köszöntése, valamint Böszörményi Tamás nagykövesdi lelkipásztor énekvezetését követően, Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor igei üzenetet adott át a gyerekeknek, akik nyilvánvalóan „vették az üzenetet” és a 2Tim 3,16 alapján értették meg, hogy a teljes írás Istentől ihletett, s hogy az hasznos már az ő korukban is. A 17 csoport három kategóriában versenyzett, de az eredmények ezúttal is az alapos felkészültségről tanúskodtak. A papír alapú tudásfelmérést követően – a különböző helyről érkező csapatokat megkeverve –, ügyességi feladatokkal megtűzdelt, játékos vetélkedő vette kezdetét, ahol már kicsit felszabadultabban, a saját csapattársnak olykor egészen hangosan is szurkolva adtak számot a gyerekek a megtanultakról. Valószínűleg az eredményhirdetés sem szegte senkinek a kedvét, hanem inkább meghozta a kedvet adott a folytatáshoz, ahogyan azt egy, a dobogó legfelső fokáról most lecsúszó csapat meg is fogalmazta: „jövőre is jövünk”.

A felnőttek számára másodszor lett megszervezve a bibliaismereti vetélkedő, amelyre március 11-én került sor. A gyülekezeti otthont megtöltő felnőttek számából is nyilvánvaló volt, hogy az idén a tavalyinál is többen jöttek, s örvendetes, hogy több gyülekezet érkezett két csoporttal. A felnőttek is Jézus példázataival foglalkoztak, s a felkészülési időszakban több bibliaórás közösségben is ezek a témák jöttek elő, ami nyilvánvalóan segítséget jelentett a példázatok megismerésében és elmélyítésében. A résztvevőket Molnár István helyi lelkipásztor köszöntötte. Böszörményi Tamás nagykövesdi és Kiss Miklós örösi lelkipásztorok vezették gitárkísérettel az éneklést, ami nagyban segítette az igére figyelést, az arra való elcsendesedést. Kendi Csaba bacskai lelkipásztor, az egyházmegye esperese a 62. zsoltár írójának szavait idézve mutatott rá az Istennél való elcsendesedés fontosságára, az elcsendesedés egyetlen lehetséges módjára. A kilenc gyülekezetből érkező tizennégy csoport tagjai a gyerekekhez hasonló ügyességgel oldották meg a feladatokat és adtak számot a tudásukról. A feladatlapok javítása alatt volt lehetőség a beszélgetésre, ismerkedésre, a helyiek által készített frissítő fogyasztására, de voltak, akik a vetélkedő feladatait beszélték át csoporttársaikkal, vagy éppen az adott válaszok helyességéről akartak meggyőződni felkészítő lelkészeiket kérdezve. Az eredményhirdetésre természetesen a felnőttek is vártak, de szégyenkezni ezúttal sem kellett senkinek, hiszen elmondható, hogy a közös együttlétek és a megtanult példázatok által mindenki nyert, amit a bibliaismereti vetélkedő csupán megerősített.