Körlevél háborúság idején

AddThis Social Bookmark Button

Kedves Segítő és Adakozó Hittestvérek!

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége továbbra is aggodalommal és együttérzéssel figyeli az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket. Krisztustól kapott küldetésünk alapján igyekszünk folyamatosan segítő jobbot nyújtani a bajbajutottaknak és a rászorultaknak. Ennek gyakorlati kivitelezése érdekében létrehoztunk egy válságstábot, amely csoport folyamatosan figyeli a fejleményeket, koordinálja egyházunk segítő cselekményeit, illetve arról naprakész információval szolgálnak mind az egyház vezetése, mind pedig az érdeklődők számára. A válságstábbal kapcsolatot tartani a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehetséges.
E körlevél a jelenleg aktuális információk alapján készült el. Ennek tekintetében egyházunk továbbra is kéri és biztatja a gyülekezeti közösségeket adakozásra a háború sújtotta rászorulók és menekültek megsegítése érdekében. Ezzel kapcsolatosan arra kérjük Önöket, hogy leginkább pénzadomány gyűjtésére legyenek szívesek hangsúlyt fektetni. Az ukrán hatóságok legújabb rendelkezése szerint ugyanis a határon átjutatott élelmiszer- és drogéria-adományokat megvámoltatják, és az ottani hadsereg számára elkobozzák. Így felettébb nehézkessé vált a természetbeni adományok eljuttatása az ottani bajbajutottak számára. Ezért jelen esetben a pénzadományokkal tudunk a legegyszerűbb módon és a leggyorsabban segíteni rajtuk. A pénzgyűjtés folyamatos, és minden héten szerdán juttatjuk célba a megelőző héten összegyűlt összeget. Pénzadományaikat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának számlaszámára lehet átutalni: SK15 0200 0000 0025 4004 5751. A megjegyzésben legyenek szívesek feltüntetni: „KÁRPÁTALJA”.
Ugyanakkor szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, akik eddig már jelentős élelmiszer- és drogéria-adományokat gyűjtöttek össze. Mindenképpen hasznos és célba érkező segítségek ezek, amikkel a határon folyamatosan átérkező menekülteket támogatjuk és erősítjük; illetve tartalék-raktárak felöltését is szolgálják, hogy az Ukrajnában hamarosan bekövetkező humanitárius katasztrófából eredő áru-hiány gyors kompenzálását szolgálják majd. Hála Istennek és a jó szándékú Adakozóknak, ezen raktáraink jelen pillanatban megteltek. Mihelyt megtaláltuk a diplomáciai lehetőséget arra – és ebben segítségünkre van a Magyarországi Református Szeretetszolgálat –, hogy ezek a készletek biztonságosan és célirányosan átjuthassanak a határon, azonnal megkezdjük azok elszállítását Ukrajnába.
Szeretettel köszönjük meg mindazon gyülekezeteknek és magánszemélyeknek, akik menekülteknek ajánlottak fel szálláshelyet. Annak érdekében, hogy a rászorultak összehangoltan tudjanak eljutni majd egy-egy szálláshelyre, egyházunk válságstábja fog segítséget nyújtani. A szálláshelyek számának bővítése céljával továbbra is szívesen fogadunk felajánlásokat a fentebb jelzett e-mail címen keresztül.
Várjuk önkéntesek jelentkezését is – szintén a válságstáb e-mail címére –, akik közre tudnának működni az adományok előkészítésében, illetve egy-egy napon tudnának segédkezni a határnál vagy éppen a szálláshelyen a menekültek ellátásában; valamint tudnának vállalni autóval személy-utaztatást és adományszállítást. Kérjük, hogy a jelentkezők legyenek szívesek feltüntetni, hogy konkrétan miben tudnának segédkezni.
Az összefogásnak nagy ereje van, és kérjük, hogy Isten áldja meg igyekezetünket. Köszönjük a kedves Testvérek buzgó helytállását e vészes időben! Ugyanakkor a kézzelfogható segítségnyújtás mellett is ne lankadjunk meg az szüntelen imádkozásban sem, nem feledve, hogy eme szükséghelyzetet egyedül csak az Istentől érkező békesség szüntetheti meg.Isten kegyelme és áldása legyen Önökkel!
Géresi Róbert, püspök és Porubán Ferenc, főgondnok

Rimaszombat, 2022. március 2.

Ismét online kerül megszervezésre a Bethlen Kata egyházmegyei szavalóverseny

AddThis Social Bookmark Button

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is online formában kerül megrendezésre a Bethlen Kata Szavalóverseny a Zempléni Református Egyházmegyében. A szervező kisgéresi református gyülekezet felhívása szerint, azoknak, akik szeretnének részt venni e szavalóversenyen, nem kell mást tenniük, csak meg kell tanulniuk egy istenes tematikájú verset, felvenni kamerával, vagy telefonnal, és feltölteni a Zempléni Református Egyházmegye Facebook oldalára, vagy elküldeni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre 2021. december 3-ig. A kis videó mellett a szervezők a szavaló nevét, életkorát és gyülekezetét is kérik feltüntetni. Részt vehet a versenyben minden Zempléni Református Egyházmegyébe tartozó személy. 

Úrvacsorás istentisztelet közvetítése Bodrogszentesből

AddThis Social Bookmark Button


A járvány miatti korlátozások nem teszik lehetővé, hogy templomba menjünk, a gyülekezet közösségében együtt örvendezzünk, hálát adjunk, vagy éppen segítséget és bölcsességet kérjünk. Otthonunkban, egyénileg vagy családi körben tudjuk ezt megtenni, hitéletünkre, vallásgyakorlatunkra most különös gondot fordítva. Az új borért való hálaadás és az úrvacsorai közösség sem történhet templomon, gyülekezeten belül, azonban az egyéni, illetve családi hálaadás és úrvacsoravétel e rendkívüli helyzetben rendkívüli módon történhet. A rádióban és az internet csatornáin keresztül közvetített istentiszteletekbe és úrvacsorai liturgiába kapcsolódhatunk. A Pátria Rádió 11:05 órakor közvetít istentiszteletet felvételről, amelyen Szopó Ferenc, bodrogszentesi lelkipásztor hirdeti az igét és vezeti az úrvacsorai szertartást. A rádiócsatorna térségünkben az FM 106,7 MHz hullámhosszon fogható. A rádióban közvetített istentisztelet videó formájában az egyházmegye YouTube csatornáján, illetve az egyházmegye honlapján, azaz a www.refzem.eu oldalon is elérhető lesz 11:00 órai kezdettel. Keressük a lehetőségeket ezeken túl is arra, hogy hitünkben, reménységünkben és szeretetünkben növekedjünk! Éljünk az audiovizuális eszközökkel, az internet, a televízió és a rádió adta lehetőségekkel, hogy a jelenlegi helyzetben igehirdetést, igemagyarázatot halljunk és a naponkénti személyes csendességünkön túl ilyen módon is útmutatást nyerjünk. 

Ismét szüneteltetni kell a templomi istentiszteletet

AddThis Social Bookmark Button

A koronavírus járványának 2. hullámával kapcsolatban 2020. október 15-vel újabb rendelkezések léptek érvénybe. Minden intézkedés ellenére a szükségállapot további idejére az egyházak részére az istentiszteletek tartásával kapcsolatban komolyabb engedményt nem kaptunk – írja Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok az egyházközségek számára címzett körlevében.

Kérjük egyházunk minden gyülekezetét és szervét, hogy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Intézetének rendelkezéseit fogadja el, ezzel is segítve a járvány elleni küzdelmet.

Nagyon fájó és lelket emésztő dolog, hogy ismét szüneteltetnünk kell templomi istentiszteleteinket, a bibliaórákat és egyéb egyházi, közösségi összejöveteleink tartását. Az istentiszteletek mindössze 6 személy részére engedélyezettek, beleértve a szolgálatot végző személyeket, természetesen az ismert higiéniai előírások betartásával.

Keresztelők, esküvők és temetések tartása engedélyezett ugyan, de zárt térben 15 m2-enként 1 személy tartózkodhat. Itt is érvényesek a higiéniai előírások.

A szabadban megtartott temetések alkalmával a résztvevők száma nem korlátozott, de a szájmaszk és a 2 m-es távolságtartás kötelező.

Hasonlóan, mint tavasszal, ki kell használnunk a média és az online felületek adta lehetőségeket, amelyben már egyházunkban nagyon sokan gyakorlatot szereztek.

Egyházunk vezetősége is igyekszik mindent megtenni azért, hogy honlapunkon (www.reformata.sk) és a tömegtájékoztatási eszközök adta lehetőségeket kihasználva a lehető legtöbb emberhez eljusson Isten Igéje.

Hagyományunkhoz híven október utolsó vasárnapján az új borért adunk hálát úrvacsorai közösségünk alkalmával. Ne hagyjuk el, hanem igyekezzünk a húsvéti alkalomhoz hasonlóan a kenyér és a bor vételét házi istentisztelet alkalmával megoldani.

Kérjük gyülekezeteinket és hívő testvéreinket, hogy imádkozzunk a betegekért, az egészségügyi dolgozókért és mindenkiért, aki szolgálatával a járvány legyőzésén munkálkodik. Kérjük Istent, hogy adjon erőt, kitartást ebben a nehéz időben és hatalmával állítsa meg a járványt.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt 62,6)

Atyafiságos köszöntéssel Fazekas László - püspök, Fekete Vince - főgondnok

Közlemény

AddThis Social Bookmark Button


Három év múltán is nagy hálával emlékezhetünk vissza a Zempléni Egyházmegyei Napra, amelyre 2017. június 17-én Bodrogszentesen került sor. A reformáció 500 éves jubileumának egyházmegyei ünnepségén értékes programokon vehettek részt az érdeklődők, amely programok sorában minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelőt. Három év múltán nem csak emlékezünk ilyen módon, hanem hiányt is pótlunk annak közlésével, hogy a Zempléni Egyházmegyei Nap megvalósulását a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által, a REB-17-PROG-0332 azonosítószámú támogatói okirat alapján 600 000,- Ft, azaz 1946,03 EUR összeggel támogatta. A támogatásért ezúton is köszönetet mondunk, hiszen nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a sokak örömére megvalósult rendezvény a tervezettnél is gazdagabb, színesebb és értékesebb lehetett.

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

AddThis Social Bookmark Button


„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Róm 15,13)

Kedves Testvéreink az Úrban!

A Szentlélek átformálja életünket, gondolatainkat, megerősítve hitünket. Azok, akik nem ismerik meg a Megváltót, reménység nélkül élnek. Mikor elfogadtuk Jézust, Ő akkor hozta szívünkbe a reményt. Ezt kell fenntartanunk és védenünk, kiváltképpen ebben az időben, mikor megpróbáltatások alatt vagyunk. A Krisztusba vetett reményt a mi Urunk tartsa fenn bennünk a Lélek által, e küzdelmes idők közepette is!
2020 pünkösdjének ünnepén buzgó szívvel és lelki szemeinkkel keressük Megváltónkat a járvány sújtotta világban. Embertársaink nehéz szenvedései hitbeli elmélyülésre serkentenek és tettekre buzdítanak. Ugyanakkor ne engedjük meg, hogy a nyomor látványa elhomályosítsa és bizonytalanná tegye a hitünket. Ilyenkor kiemelkedően szükség van a keresztyén Anyaszentegyház híveinek bizonyságtételére. Mindenható Istenünknek mindennel terve van. A járvánnyal járó próbatétel nem véletlen, hanem segít hitünk bizonyosságának megerősítésében.
Mi tehát az igazság, amely feljogosít bennünket, hogy ebben a reménytelen világban mégis reménységben maradjunk? Száz éve írták alá a trianoni kényszerszerződést, a békediktátumot. Egyházunkat és nemzetünket azóta emberek által alkotott határok választják el. Mindezek ellenére az egyház és a történelem Ura megtartott bennünket. Biztosak lehetünk abban, hogy amiképpen az elmúlt 100 évben elődeinkkel és velünk volt a Mindenható, úgy utódainkat is megtartja az eljövendő időben. Reménységünknek és örömünknek az alapja, hogy van élő Istenünk, megváltó Krisztusunk, aki a Szentlelke által velünk volt, velünk van és velünk lesz. Június 4. számunkra nem a gyász napja, hanem a reménység és egység napja. Ezt bizonyítja, hogy mi, Kárpát-medencei reformátusok Urunk kegyelméből, 11 évvel ezelőtt közös Alkotmánnyal hivatalosan is újra egy közös Magyar Református Egyházba tömörültünk. A lelki egység mindvégig megvolt, és ma is megvan. Az egységes Magyar Református Egyház ezt a lelki összetartozást igyekszik megerősíteni és szorosabbra fűzni.
Urunk Szentlelke legyen a mi vezérünk! Legyen megbékélt, áldott pünkösdi ünnepünk!

2020 pünkösdjén
Testvéri szeretettel:
Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor főgondnok -  Dunamelléki Református Egyházkerület
Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok - Dunántúli Református Egyházkerület
Kató Béla püspök és Dr. Dézsi Zoltán főgondnok - Erdélyi Református Egyházkerület
Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház
Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok - Kárpátaljai Református Egyház
Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok- Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok - Szerbiai Református Keresztyén Egyház
Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok - Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok - Tiszáninneni Református Egyházkerület
Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv főgondnok - Tiszántúli Református Egyházkerület