„Csak hitből születhetnek hitbeli válaszok” - Presbiteri találkozó volt a zempléni egyházmegyében

AddThis Social Bookmark Button

Ötvenhét presbiter – lelkipásztorokkal és helyiekkel összesen közel nyolcvan jelenlévő – vett részt a zempléni egyházmegye Presbiteri találkozóján 2017. október 8-án Kiskövesden. A helyi kultúrházban tartott alkalom célja a hitben való elmélyülés, a presbiteri identitás erősítése és a közösségépítés volt.

A találkozó résztvevőit Tóth Géza kiskövesdi gondnok és Kendi Csaba zempléni esperes köszöntötte. A presbiterek először közös bibliatanulmányozást tartottak Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor vezetésével. János harmadik levelét olvasták mondatról mondatra. Az elemzés a Jubileumi kommentárban olvasható Vályi Nagy Ervin-féle magyarázatot használta vezérfonalként. Bár a bibliatanulmányozás ritkán alkalmazott műfaj, talán nagyobb fokú és aktívabb elmélyülést is igényel, mégsem volt unalmas az ige melletti elcsendesedés. Egyrészt maga a levél nagyon izgalmas, másrészt az igemagyarázatot követhetőbbé tette a Preziben készített prezentáció.
János levélének tanulságait hat csoportra bontva beszélték meg a presbiterek. Szó volt a presbiteri identitásról, az egyházon belüli konfliktuskezelésről, a gyülekezetekben való pozitív szemléletről, illetve arról, hogy egyházközségeink inkább szeretetközösségként vagy szervezetként működnek. Végül a csoportok egy-egy rövid imádságot írtak, amelyeket alálkozó résztvevői imaközösségben vittek az Úr elé.
Ezt követően a kisgéresi Blanár lelkész házaspár A gyülekezet Isten családja címmel tartott műhelymunkát. A presbiterek Blanár Gabriella lelkésznő felvezetésével sorba vették a családi szerepeket és jellemvonásaikat. Majd ezt összevetették a gyülekezeti tisztségekkel, szolgálati területekkel. Ki és milyen legyen a gyülekezetben az apa, az anya, a gyerekek, a nagyszülők, a testvérek, a közeli és távolabbi rokonok? A csoportos megbeszélés után a tanulságokat és az üzenetet Blanár Erik lelkipásztor fogalmazta meg röviden. A műhelymunka könnyed és friss volt, bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy Istennek tetszőbb módon gondolkodjunk gyülekezeteinkről.
Végül egy fontos és sürgető témában rövid kerekasztal-beszélgetés következett. Kendi Csaba esperes, Blanár Erik espereshelyettes és Kiss Miklós lelkipásztor a Változó egyház-finanszírozásról beszéltek. Komolyan felmerült ugyanis, hogy változás állhat be az egyház-finanszírozás eddigi rendjében, amely érintheti a lelkipásztorok fizetését is. A hallgatóság a bátor felvetés és az őszinte szavak miatt nagy érdeklődéssel figyelt. Mivel megérintő zárszót mondott, megkértük Kendi Csabát, hogy idézze fel szavait. Az esperes készségesen felelt megkeresésünkre. „Most kegyelmi időben vagyunk: kérnünk és tennünk kell, hogy hitünk megerősödjön. Tehát nem elsősorban az egyház-finanszírozásról kell beszélnünk. Mert csak hitből születhetnek hitbeli válaszok az ilyen gyakorlatias kérdésekre is. Ugyanakkor az alkalmakat áron is meg kell venni.”
Éppen amikor érezni lehetett, hogy hosszúra nyúlna az alkalom, jó volt hallani Nemes Ruzsena hangját. Mivel a kiskövesdi Nőszövetség szervezete, a szövetség vezetője hívta meg a jelenlévőket a szeretetvendégségbe. A kiskövesdi asszonyok finomságai mellett – újra és sokadszor – ízletes estebédet készített a nagykövesdi Korona étterem.
Tanulságos volt megállapítani, hogy még a tavalyi találkozáshoz képest is mennyivel több presbiternő volt jelen. Ez egyszerre hálára, de kérésre is indítja az imádkozó lelkeket. Egyre látványosabban hiányoznak az elkötelezett férfiak gyülekezeteink szolgálói és tisztségviselői közül.
Kiss Miklós az együttlét másnapján – szép református kifejezéssel – hasznosnak nevezte a találkozót, bár hangsúlyozta, hogy igyekezni kell begyűjteni a presbiteri visszajelzéseket. Kitért még az alkalmazkodás szükségességére is. Egy tanulmányt idézve elmondta, a mai emberek átlagosan hat percet tudnak figyelni szóbeli előadásokra. „Ennyi időt kapunk. Ezért Istentől kell kérni, hogy mindig a lényegest mondhassuk.” Blanár Eriket is kérdeztük, aki szintén elégedetten nyilatkozott. Nagyon tetszett neki a bibliatanulmányozás. Szerinte a találkozóra elkötelezett és hitben járó presbiterek jöttek, fogyasztható volt számukra a lelki tartalom.
Amikor úgy tűnt, hogy csendben elszéled a társaság, és ki-ki otthonába tér, néhány presbiter és lelkész éppen akkor kezdett látványos készülődésbe. Mint kiderült, közös focizásra indultak. Vasárnap esténként már három hete ez a programjuk. Most focizás, közösség, beszélgetés. Egyszer, valamikor talán majd egy férfikör. Hogy ne hiányozzanak az elkötelezett férfiak gyülekezeteinkből. /Forrás: reformata.sk/

Az alkalmon készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

Templomszentelésre kerül sor Zétényben

AddThis Social Bookmark Button


A Zétényi Református Leányegyházközséghez tartozók új templomuknak örvendeznek és ez új istentiszteleti helyért 2017. október 1-jén, 14:00 órai kezdettel sorra kerülő templomszentelési hálaadó istentiszteleten mondanak köszönetet az Úrnak, amely hálaadásra szeretettel hívják a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteinek tagjait. A hálaadó istentiszteleten Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdeti az örömüzenetet. 

Hálaadás és örvendezés az Egyházmegyei Napon Bodrogszentesben

AddThis Social Bookmark Button


A Zempléni Református Egyházmegye harmadik alkalommal szervezte meg Egyházmegyei Nap, Zempléni Református Nap elnevezésű rendezvényét ezúttal Bodrogszentesen. A június 17-én megvalósult, az egyházmegye 38 gyülekezetét érintő esemény a reformáció jubileumi éve kapcsán is különös jelentőséggel bírt, de a találkozón a bodrogszentesi felújított Árpád-kori református templom átadására is sor került.

A Zempléni Egyházmegyéhez tartozó reformátusokat a rossz idő sem tartotta vissza attól, hogy részt vegyenek az egész napos rendezvényen, s mire a hivatalos megnyitóra sor került, az egyháztáji vásáron megmutatkozó gyülekezetek már szépen elrendezett asztalokkal várták a vendégeket, és a főzőversenybe nevező 19 gyülekezet bográcsaiban is már készültek a különböző ételek. A helyi lelkipásztor, Szopó Ferenc köszöntését követően a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Fazekas László az ApCsel 18,24-28 versek alapján hirdette a szép számú gyülekezet előtt Isten igéjét, rámutatva, hogy Isten országának építésénél szükség van elhívott, tenni akaró személyekre, cselekvő emberekre, de a legszükségesebb mégis Isten Lelkének vezetése, a Jézus Krisztusban kapott kegyelem, amire mindenkinek szüksége van. Az áhitatot követően Fekete Vince főgondnok köszöntötte a jelenlévőket, majd Kendi Csaba, a Zempléni Egyházmegye esperese és Liszkai Gusztáv Bodrogszentes polgármestere osztotta meg gondolatait a kis időre templommá váló nagysátor alatt ülő, énekével Istent magasztaló gyülekezettel. 


A nyitó istentisztelet követően a kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjainak Csillagj! című bábelőadása következett a nagyszínpadon. A kicsi gyerekek sorba ülve nézték végig szüleikkel, vagy éppen nagyszüleikkel az előadást, majd a legkisebbek egész napos foglalkozáson vehettek részt, amelyek sorában a kézműveskedéstől az íjászatig sok mindent kipróbálhattak, de még lovagolni, vagy éppen a Vizsolyi Biblia első lapjának korhű nyomdán való nyomtatására is volt lehetőségük.

Az Egyházmegyei Napnak helyet adó iskolaudvarról többen a református templom felé indultak, mivel a templom mellett felállított, a reformáció jubileumára Balla Lajos fafaragó által készített emlékoszlop leleplezésére került sor. Ezt követően az ünnepség már a templomban folytatódott, hiszen az Árpád-kori református templom teljes külső felújítása valósulhatott meg a magyarországi Teleki László Alapítványnak támogatásának köszönhetően. A hálaadó alkalmon Géresi Róbert püspökhelyettes a 90. zsoltár versei alapján szólt, majd Káldi Gyula a Teleki László Alapítvány képviseletében a szentesi templom építészeti és műemléki jelentőségét méltatta.

Mindeközben egy harmadik helyszínen, a település futballpályáján is zajlottak az események, ahol az egy héttel korábban, Kiskövesden megvalósult Egyházmegyei Gyermek Focikupa selejtezőjének első négy csapata lépett a pályára, hogy eldőljenek a helyezések. A döntő meccset Királyhelmec és Kiskövesd-Bodrogszerdahely közös csapata játszotta, amelynek eredményeként a vándorkupa ismét Királyhelmecre került.

Voltak, akik a templomnál maradva a Luther és Kálvin imádságaiból összeállított imasétán csendesedhettek el, majd Nyéky Miklósnak és társainak a komolyzenei koncertjén vehettek részt, kapcsolódva a zsoltáros dicsőítéshez.

A nagyszínpadon a délutáni program a kisgéresi ifisek előadásával kezdődött, akik Luther Márton és Kálvin János életét mutatták be. A figyelemfelkeltő előadást követően az eredményhirdetések következtek, mivel a korábban meghirdetett egyházmegyei rajz- és fotópályázat kiértékelése után a helyezettek elismerő oklevelet és ajándékot kaptak. A pályázatra érkezett rajzokat egész nap a kultúrházban lehetett megtekinteni hasonlóan a reformáció emlékkiállításhoz és a gyülekezetek tablóinak kiállításához, amelyeket szemlélve a látogató egy átfogó képet kaphatott a reformáció és a Zempléni Egyházmegye történelméről, a gyülekezetek életéről, mindennapjairól. Az említett pályázatok mellett a főzőverseny kiértékelése is megtörtént a zsűri döntése alapján, így a leleszi gyülekezet szakácsa állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára, akit a kistárkányi és a királyhelmeci gyülekezet főzőcsapata követett.

A gyülekezeti kórusok bemutatkozása mindig színessé teszi a háromévenként megrendezésre kerülő egyházmegyei alkalmat, hiszen az érkező kórusok változatos felállásban és különböző hangszerkísérettel magasztalják az Urat. Ezúttal is szép színfoltja volt a kóruséneklés a napnak, mivel a kisgéresi, a kiskövesdi, a ladmóci, a nagykövesdi, az örösi valamint a Kistárkány-Tiszacsernyő-Ágcsernyő egyesített kórus lépett színpadra sokak örömére. A kórusokat követően már kicsit más stílusú, de ugyancsak az Urat magasztaló zenekarok következtek, hiszen a budapesti Mandák Band keresztyén könnyűzenével szolgált, az őket követő, bodrogközi tagokból álló Karcsa Parti dicsőítő csapathoz hasonlóan.

A kora estébe nyúló program utolsó előadójaként Mészáros János Eleket, a Csillag Születik televíziós tehetségkutató műsorból ismert református presbitert köszönthették a jelenlévők, akik a koncert zenei élményén túl bátorítást is nyerhettek a magyarországi vendég bizonyságtételeit hallgatva.

Egyházmegyei Napként lett meghirdetve a Zempléni Református Egyházmegye kiemelt rendezvénye, s egyértelműen az egyházmegyéhez tartozó gyülekezetekből érkeztek a legtöbben, hogy találkozzanak, együtt legyenek, hálát adjanak, de más egyházmegyéből és más felekezetekből is voltak szép számmal jelenlévők. Ez utóbbi azért is örvendetes, mert már az esemény szervezésekor célként fogalmazódott meg, hogy a református egyház ilyen módon a templom falain kívül is megmutatkozzon, s miközben ragaszkodik a bibliás alapokhoz, ajtót nyit a keresők felé, ilyen módon is betöltve küldetését.

Az alkalmon készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

Az Egyházmegyei Nap kapcsán készült beszélgetés a Zempléni Egyházmegye esperesével, Kendi Csabával alább meghallgatható: